Strafrecht

Wrakingsverzoeken in strafrechtelijke dossiers: Procedure en recente wijzigingen

Wrakingsverzoeken in strafrechtelijke dossiers: Procedure en recente wijzigingen De laatste maanden worden in tal van grote drugsdossiers wrakingsverzoeken neergelegd met een record van vier wrakingsverzoeken op 18 januari 2024 in het rechtsgebied Antwerpen-Limburg. Hierdoor loopt de procedure telkens vertraging op, hetgeen tot ongenoegen leidt bij de betrokkenen die willen dat de zaak behandeld wordt. De […]

Wrakingsverzoeken in strafrechtelijke dossiers: Procedure en recente wijzigingen Lees verder »

Wijziging van de Basiswet: het individueel bijzonder veiligheidsregime wordt strikter

Wijziging van de Basiswet: het individueel bijzonder veiligheidsregime wordt strikter Op 28 mei 2024 verscheen de Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen II (1) in het Belgisch staatsblad. Aan de hand hiervan werden wijzigingen aangebracht aan, onder andere, de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van

Wijziging van de Basiswet: het individueel bijzonder veiligheidsregime wordt strikter Lees verder »

Verkiezingsverplichtingen en de eventuele strafrechtelijke gevolgen ervan

Verkiezingsverplichtingen en de eventuele strafrechtelijke gevolgen ervan Op zondag 9 juni 2024 vinden de Europese, federale en regionale (Vlaamse) verkiezingen plaats. Bij deze verkiezingen geldt nog steeds de stemplicht. Dit in tegenstelling tot de gemeentelijke en provinciale verkiezingen, waarvoor de opkomst- en stemplicht werd afgeschaft voor de komende verkiezingen. De stemplicht voor de federale verkiezingen

Verkiezingsverplichtingen en de eventuele strafrechtelijke gevolgen ervan Lees verder »

Fake news in de boekhouding: ex-president Trump veroordeeld wegens valsheid in geschriften

Fake news in de boekhouding: ex-president Trump veroordeeld wegens valsheid in geschriften De Amerikaanse politiek kent sinds 30 mei 2024 een nieuw dieptepunt. Ex-president Donald Trump werd die dag namelijk door een volksjury veroordeeld wegens o.a. valsheid in geschriften. Meer concreet heeft Donald Trump, via een tussenpersoon (die als kroongetuige fungeerde in de strafzaak), zwijggeld

Fake news in de boekhouding: ex-president Trump veroordeeld wegens valsheid in geschriften Lees verder »

Nieuw preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen

Nieuw Preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen Gevangenissen, of andere plaatsen van vrijheidsberoving, zijn helaas omgevingen die bijzonder vatbaar zijn voor schendingen van mensenrechten. Eén van die absolute rechten is dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen. De menselijke waardigheid moet ten alle tijde gewaarborgd blijven. België

Nieuw preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen Lees verder »

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward?

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward? De verjaring van de strafvordering is steeds een complexe aangelegenheid geweest waarover menig advocaat ongetwijfeld het hoofd heeft gebroken. Dit alles zou ingevolge de Wet Strafprocesrecht I van 9 april 2024 tot het verleden moeten behoren. Voormelde wet hervormde de verjaring van de strafvordering met

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward? Lees verder »

Eerherstel

Eerherstel In het Belgische strafrecht bestaat het idee van een eerherstel. Wat dit inhoudt en wat de voorwaarden zijn, wordt in dit artikel uitgelegd. Wat   De officiële term in het Belgische strafrecht luidt “herstel in eer en rechten”. Dit herstel zorgt ervoor dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt (waaronder het stemrecht

Eerherstel Lees verder »

Overbevolking van de gevangenissen en penitentiair verlof

Overbevolking van de gevangenissen en het verlengd penitentiair verlof De overbevolking in de Belgische gevangenissen is al jarenlang een probleem. Ondanks bijgebouwde gevangenissen (Haren en Dendermonde) en de renovatie van andere gevangenissen (Ieper), blijven grondslapers er schering en inslag. De Vlaamse gevangenissen kennen een overpopulatie van niet minder dan 25 procent. (!)  De aanhoudende stakingen

Overbevolking van de gevangenissen en penitentiair verlof Lees verder »

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Het strafrechtelijk beslag en de effecten ervan   In het kader van strafrechtelijke onderzoeken – zowel opsporingsonderzoeken (die door het openbaar ministerie geleid worden) als gerechtelijke onderzoeken (die door een onderzoeksrechter geleid worden) – kunnen bepaalde goederen in beslag genomen worden. Zo kan het gaan om goederen waarmee

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Lees verder »

Het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt: een absoluut recht

Het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt: een absoluut recht Personen die van hun vrijheid worden beroofd hebben op grond van de Salduzwet (art. 47bis Sv.) het recht om vooraleer verhoord te worden door de politie een vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat (verhoor categorie 4). Ook mensen die niet van hun

Het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt: een absoluut recht Lees verder »