Sportrecht + begeleiding

Sportrecht

Naast de liefde voor het recht op zich zijn de advocaten van Bannister eveneens gepassioneerd door sport in het algemeen. De combinatie van beide heeft ertoe geleid dat het kantoor zich gaandeweg gespecialiseerd heeft in het behartigen van de belangen van verschillende actoren binnen de sportwereld (spelers, clubs, supporters,…).

Het sportdepartement wordt geleid door Jorgen Van Laer, dewelke hierin – met veel gedrevenheid – wordt bijgestaan door Thomas Machtelinckx. Zij pluizen met veel plezier het kluwen aan wetgeving en rechtspraak uit teneinde een optimale dienstverlening te kunnen bieden in het kader van o.m. tuchtrechtelijke procedures (KBVB, BAS, UEFA, FIFA,…), evenals procedures inzake de Voetbalwet (stadionverboden edm.).

Voor wat het arbeids- en verbintenisrechtelijke aspect inzake sportrecht betreft kan u rekenen op de expertise van Maxim Korthoudt.

Begeleiding

Bannister Advocaten levert sinds enige tijd diensten aan professionele sporters en hun entourage. Deze diensten hebben onder meer betrekking op het nazicht van (arbeids)contracten tussen sporters en clubs, maar ook met derde partners (zoals sponsors).

Jorgen Van Laer

Meer info

Thomas Machtelinckx

Meer info

Maxim Korthoudt

Meer info