februari 2023

U wordt slachtoffer van seksueel geweld. Waar kan u meteen terecht?

U wordt slachtoffer van seksueel geweld. Waar kan u meteen terecht? Meer dan 60 procent van onze bevolking kreeg al eens te maken met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag (denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanranding van de eerbaarheid/aantasting van de seksuele integriteit, grooming of verkrachting). Preventieve maatregelen én een goede ondersteuning nà de feiten […]

U wordt slachtoffer van seksueel geweld. Waar kan u meteen terecht? Lees verder »

De neutrale bezoekruimte voor het contactherstel tussen kinderen en ouder(s)

De neutrale bezoekruimte voor het contactherstel tussen kinderen en ouder(s) Een (v)echtscheiding of relatiebreuk brengt doorgaans heel wat moeilijke discussies met zich mee, zeker als er minderjarige kinderen in het spel zijn. Daarbij is het niet ondenkbaar dat zich een contactbreuk voordoet van het minderjarig kind met een ouder, zeker als de relatiebreuk, onder andere,

De neutrale bezoekruimte voor het contactherstel tussen kinderen en ouder(s) Lees verder »

Bemiddeling in het kader van nalatenschappen

Bemiddeling in het kader van nalatenschappen Successieplanning en de vereffening en verdeling van een nalatenschap na overlijden zijn zeer complexe materies. Niet alleen kunnen nalatenschappen een juridisch kluwen vormen, daarnaast moet ook rekening worden gehouden met familiale relaties, emoties die aanwezig zijn en gevoelens van (on)rechtvaardigheid die spelen. Een bemiddelaar kan als onafhankelijk en neutrale

Bemiddeling in het kader van nalatenschappen Lees verder »

Het recht persoonlijk aanwezig te zijn ter terechtzitting

Het recht persoonlijk aanwezig te zijn ter terechtzitting Als je voor de rechtbank moet verschijnen omdat je bepaalde strafrechtelijke feiten ten laste worden gelegd, is het van essentieel belang dat je jezelf op een goede manier kan verdedigen. Dit kan enkel als je ook effectief op die terechtzitting aanwezig kan zijn of je je kan

Het recht persoonlijk aanwezig te zijn ter terechtzitting Lees verder »