Arbeidsrecht

Het arbeids-
en sociaal zekerheidsrecht

Het arbeidsrecht bepaalt de spelregels tussen de werkgever en de werknemer. Binnen een arbeidsrelatie hebben werkgevers en werknemers tal van rechten en plichten tegenover elkaar. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, ontslag) en het collectief arbeidsrecht (cao’s, paritaire comités, collectief ontslag, sluiting van een onderneming).

Het sociaal zekerheidsrecht creëert een sociaal vangnet wanneer er een einde komt aan de arbeidsrelatie of de zelfstandige samenwerking. De belangrijkste doelstelling van de sociale zekerheid is het voorzien in een vervangend inkomen voor werknemers of zelfstandigen die in de onmogelijkheid verkeren om te werken of om voor zichzelf een inkomen te verwerven.

Bannister Advocaten bouwde doorheen de jaren een uitgebreide expertise op binnen het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht. Wij begeleiden u graag bij alle mogelijke vragen, problemen of geschillen in de meest uiteenlopende, nationale en internationale arbeidsrechtelijke situaties.  

Het team Arbeidsrecht

De combinatie van een doorgedreven juridische kennis met een persoonlijke en doelgerichte aanpak is het handelsmerk van Bannister Advocaten.

Behandelend advocaat: Maxim Korthoudt

Op volgende website kan u meer informatie bekomen over inhoudelijke werking van het arbeidsrecht departement: www.ontslagspecialist.be

Maxim Korthoudt

Meer info