januari 2024

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten?

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten? Na een overlijden vragen nabestaanden zich vaak af of zij de mogelijkheid hebben om het medisch dossier van de overledene in te kijken. Dergelijke inzage zou dienstig kunnen zijn in functie van een procedure voor […]

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten? Lees verder »

Onderhoudsplicht van het kind aan de ouder: de omgekeerde wereld

Onderhoudsplicht van het kind aan de ouder: de omgekeerde wereld We nemen het als vanzelfsprekend dat ouders voor hun kinderen zorgen en hen onderhouden, maar wat niet iedereen weet is dat kinderen ook kunnen worden gehouden om voor hun ouders te zorgen. Ook kinderen hebben een onderhoudsplicht, dit stamt voort uit de solidariteit van de

Onderhoudsplicht van het kind aan de ouder: de omgekeerde wereld Lees verder »

Manon Cop gepromoveerd tot Junior Partner

Manon Cop gepromoveerd tot Junior Partner Manon Cop, aan boord bij Bannister sinds 2019 en drijvende kracht achter het departement zedenzaken is door de Bannister Raad van Bestuur benoemd tot junior partner. Met haar groot enthousiasme en een toegewijde praktijkervaring heeft Manon niet alleen haar stempel gedrukt op spraakmakende dossiers, maar heeft ze ook, samen

Manon Cop gepromoveerd tot Junior Partner Lees verder »

Medische fouten deel 1: juridische basisbeginselen

Medische fouten deel 1: juridische basisbeginselen U werd het slachtoffer van een medische fout? Uiteraard begrijpen wij uw bezorgdheid. In de volgende drie artikels die op onze website verschijnen willen wij u graag de belangrijkste zaken meegeven over de aansprakelijkheid bij een medische fout. Hopelijk kunnen wij u hiermee enigszins op weg helpen. Wij zijn

Medische fouten deel 1: juridische basisbeginselen Lees verder »

De Sleutel tot Soepele Samenwerking: “Change of Control” Clausules in Dienstverleningsovereenkomsten

De Sleutel tot Soepele Samenwerking: “Change of Control” Clausules in Dienstverleningsovereenkomsten De sleutel tot soepele samenwerking: “Change of Control” clausules in dienstverleningsovereenkomsten In de dynamische wereld van dienstverleningsovereenkomsten is de “Change of Control”-clausule een onmisbare schakel voor bedrijven die streven naar zekerheid en flexibiliteit. Bescherming en Beëindiging:  Wist je dat deze clausule niet alleen de

De Sleutel tot Soepele Samenwerking: “Change of Control” Clausules in Dienstverleningsovereenkomsten Lees verder »

Telefoontap

Telefoontap De telefoontap is een bekend begrip in het Belgische strafonderzoek en wordt vaak gebruikt bij de opsporing van misdrijven. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wanneer zo’n telefoontap mag plaatsvinden. Onze experten in het strafrecht overlopen hieronder de verschillende aspecten van de telefoontap. Wat   Privégesprekken afluisteren is een strafbaar feit, tenzij de

Telefoontap Lees verder »

De voorafgaande erkenning van schuld (VES)

De voorafgaande erkenning van schuld (VES) De Potpourri II-wet van 5 februari 2016 voerde een nieuw artikel 216 Wetboek van Strafvordering in. Dit artikel introduceerde een procedure waarbij het Openbaar Ministerie en de beklaagde een overeenkomst kunnen sluiten omtrent de bestraffing van een misdrijf. Dit in ruil voor een bekentenis van de beklaagde. Deze procedure

De voorafgaande erkenning van schuld (VES) Lees verder »

De geldigheid van het (niet-)concurrentiebeding

De geldigheid van het(niet-)concurrentiebeding Een niet-concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt om, bij zijn vertrek uit de onderneming, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen. Hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever. Hierdoor zou de medewerker de mogelijkheid kunnen hebben de

De geldigheid van het (niet-)concurrentiebeding Lees verder »

Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart!

Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart! Sociale Verkiezingen 2024   Via sociale verkiezingen kiezen de werknemers van een onderneming hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op het werk. De werknemers die bij sociale verkiezingen worden voorgedragen als kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad

Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart! Lees verder »