Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Binnen het vennootschapsrecht begeleidt Bannister Advocaten u bij alle uitdagingen die gepaard gaan met de oprichting, het leven en het einde van vennootschappen. We bieden concreet en praktisch advies bij de keuze van vennootschaps- of samenwerkingsvormen en helpen u om de grondvesten van uw vennootschap of samenwerking zowel strategisch, praktisch en juridisch op de juiste manier te verankeren. Bij het organiseren van investeringen of het terugdraaien daarvan (door middel van gehele of gedeeltelijke overnames, kapitaalverhogingen, fusies, splitsingen, enz.), staan we u bij in het volledige transactieproces vanaf de eerste gesprekken of onderhandelingen, het uitwerken van de nodige contracten, tot en met afsluiten van de transactie.

Verder kunnen we u van dienst zijn vragen bij de opvolging van de dagelijkse werking van uw vennootschap (corporate housekeeping, opvolgen en uitwerken van besluitvorming van het bestuursorgaan of de aandeelhouders). Bij eventuele conflicten in de schoot van uw vennootschap, weze het met of tussen (leden van) het bestuursorgaan, de aandeelhouders en/of derden, staan we u met praktisch en weloverwogen advies bij om deze op te lossen al dan niet door beroep te doen op de rechtbank (opschorting of vernietiging van besluiten, gedwongen overdracht van aandelen, bestuurdersaansprakelijkheid, enz.). Ook bij de eventuele ontbinding en vereffening van uw vennootschap staan we u bij met raad en daad. We zijn uw partners in het ondernemen, staan voor u klaar bij het nemen van beslissingen en bieden u daartoe gefundeerd advies en daadkrachtige bijstand.

Christophe Van Mechelen

Meer info

Roeland Vanstaen

Meer info