Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Ondernemen is risico nemen. Of u nu een start-up, scale-up of gevestigde waarde bent, het is altijd belangrijk om goed na te (blijven) denken over de structuur van uw bedrijf. Dit om het risico op persoonlijke aansprakelijkheid zo laag mogelijk te houden en de kans op groei zo hoog mogelijk.

Welke rechtsvorm past het best bij uw bedrijf? Eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma (VOF), Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV), etc.? Al deze rechtsvormen verschillen op het vlak van onder meer startkapitaal en aansprakelijkheid. Wij adviseren u graag over welke rechtsvorm het best bij uw bedrijf past steeds met maar één gedachte het persoonlijk risico op aansprakelijkheid zo laag mogelijk te houden en de kans op groei zo hoog mogelijk.

Een bedrijf is ook geen onbewoond eiland. Een bedrijf bestaat uit aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, revisoren enz. Al deze partijen hebben niet steeds dezelfde belangen. Deze tegengestelde belangen zorgen vroeg of laat voor discussies en geschillen.

Om geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en revisoren te vermijden is het zoals steeds belangrijk om goede afspraken te maken en deze in een contract vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in de statuten van de vennootschap, in een bestuursakkoord of in een aandeelhoudersovereenkomst. Wij adviseren u dan ook graag over welke type afspraak of type aandeelhoudersovereenkomst het beste bij uw bedrijf past. Wij proberen steeds de juiste balans te vinden tussen het belang van de vennootschap als dat van iedere individuele partij.

Eveline Van Laere

Meer info