Insolventie en herstructurering

Insolventie en herstructurering

Wie onderneemt krijgt tegenslag te verwerken. Wanneer een onderneming tijdelijk of blijvend financiële ademnood lijdt, reiken we concrete oplossingen aan om de continuïteit van uw onderneming te verzekeren of helpen we u om de zaken correct aan te pakken wanneer dat onhaalbaar blijkt te zijn.

Een belangrijk instrument hierbij is de wetgeving over de gerechtelijke reorganisatie. Wanneer het voortbestaan van een onderneming wordt bedreigd maar er goede toekomstperspectieven blijven, kan de rechtbank tijdelijk (maximaal 6 maanden) financiële ademruimte te bieden (betalingsopschorting) die de onderneming toelaat zich ondertussen te herstructureren door middel van een akkoord met de schuldeisers of indien nodig door de overdracht van (een gedeelte van) haar onderneming aan een derde (of een combinatie daarvan).

Een beroep op de rechtbank is niet altijd noodzakelijk, ook andere vormen van herstructurering bieden vaak een uitweg (aangaan van een nieuwe samenwerking, het aantrekken van een investeerder, het verkopen van een activa, enz.) Als het niet anders kan of meest aangewezen blijkt, staan we u bij in de voorbereiding en de opvolging van een eventueel faillissement.

Ook wanneer u als schuldeiser met zulke situatie geconfronteerd wordt, geven we u raad en daad bij het bepalen en afdwingen van uw rechten en verplichtingen. Ook bij (dreigende) insolventie blijven er vele oplossingen en wij helpen u om een gefundeerde en weloverwogen beslissing te nemen die rekening houdt met uw belangen en de belangen van alle stakeholders.

Herbert Felix

Meer info