Incasso

Incasso

Wanbetalers kunnen druk zetten op de cash flow van uw bedrijf. BANNISTER Advocaten kan u helpen als u klanten heeft die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Uw onderneming heeft een gezonde cashflow nodig om te kunnen overleven en dus moet u wanbetalers kort op de huid zitten.

Bannister Advocaten staat garant voor een efficiënte en krachtdadige aanpak van uw debiteuren. We zijn graag uw partner vanaf de eerste aanmaning, tot het eventuele beslag. Ook bij de invordering lastens buitenlandse klanten en particulieren levert ons kantoor een meerwaarde en diverse voordelen.

Het voornaamste voordeel is dat alleen de advocaat alle middelen, tot én met de gerechtelijke invordering, kan aanwenden om een debiteur maximaal onder druk te zetten.  Hierdoor kan voor u het beste resultaat behaald worden. Bovendien wordt uw onderneming op een eenvoudige wijze ontlast van de zware debiteurenadministratie en dit tegen een zeer hoog recuperatiepercentage.

Het uitgangspunt is dat ons kantoor een invordering zonder extra kosten voor u vooropstelt.  De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door o.m. toepassing van de algemene voorwaarden vermeld op documenten. Indien noodzakelijk kan ons kantoor u bijkomend adviseren uw algemene voorwaarden dienaangaande op te maken, dan wel aan te passen.

Betwiste vorderingen (inhoudelijk verweer, andere dan loutere betalingsproblemen) worden niet als incasso behandeld.  Deze geschieden aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, uiteraard na voorafgaandelijk overleg, dan wel op basis van andere afspraken.

  • Aanmaningen – We spreken uw debiteur aan. In nauwe samenwerking met onze gerechtsdeurwaarders verkorten we de terugbetalingstermijn gevoelig.
  • Gerechtelijke minnelijke aanmaning – Een gerechtelijke procedure is niet altijd de efficiëntste werkwijze. Maar als de minnelijke weg faalt, is het vaak uw enige optie. In die gevallen kunt u rekenen op onze krachtige bijstand. Op basis van de Potpourri I dient de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen (B2B) niet langer via de rechtbank te verlopen. Ons kantoor beschikt – middels een samenwerking met de gerechtsdeurwaarder – over een vlotte, snelle en adequate invorderingsprocedure.
  • Dagvaarding indien nodig – In die gevallen waar dagvaarding de enige oplossing is, zorgen wij voor een zo efficiënte bijstand.
  • Snel beslag en uitvoering – Na een gewonnen procedure staat u nog nergens. Daarom maken altijd snel werk van beslag en uitvoering.

Herbert Felix

Meer info

Eveline Van Laere

Meer info