Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

Het ‘intellectueel recht’ bundelt de regels die de bescherming van iedere ‘intellectuele schepping’ mogelijk maken door de neerslag en/of de uitwerking ervan juridische te beschermen. Denk hierbij aan de bescherming van uitvindingen en  technische vormgeving via het octrooirecht (‘patenten’) en het tekeningen- en modellenrecht, van merktekens via het merkenrecht en van persoonlijke intellectuele scheppingen (literatuur, software, juweelontwerp, fotografie, enz.) via het auteursrecht.

Het ‘intellectueel recht’ laat toe dat een persoon een monopolie verwerft op zulke schepping en daardoor als enige rechten verkrijgt om deze schepping uit te werken, te commercialiseren en vooral te beschermen tegen gebruik ervan door anderen.

Bannister Advocaten adviseert u graag bij het nut en de draagwijdte van (bepaalde) intellectuele rechten en bij de aanvraag en het beheer hiervan. Daarnaast zijn we graag van dienst bij het opstellen en onderhandelen van specifieke contracten of relevante clausules.

Herbert Felix

Meer info