Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is het geheel van rechtsregels die bepalen of en in welke mate iemand contractueel of buitencontractueel verantwoordelijk (‘aansprakelijk’) kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door het eigen gedrag, door andermans gedrag of door een zaak.

Bijvoorbeeld: u bent betrokken geraakt in een verkeersongeval; u liep schade op door een slechte uitvoering van bepaalde werken; u lijdt een lichamelijk letsel door een medische fout; uw minderjarig kind heeft schade veroorzaakt; uw werknemer heeft bij een klant brand veroorzaakt; etc.

Verzekeringen waarborgen in welbepaalde omstandigheden o.m. de schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van een verzekerde, en zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met het aansprakelijkheidsrecht.

Het team Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht

Bannister Advocaten heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Het kantoor wordt vaak geraadpleegd door tal van verzekeringsmaatschappijen en behartigt de belangen van zowel particulieren als ondernemingen.

Het departement wordt geleid door Thomas Machtelinckx en bestaat uit een team van ervaringsdeskundigen, allen met een bijzondere specialisatie in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Thomas Machtelinckx

Meer info