Transportrecht

Transportrecht

De transport sector is een van de meest essentiële pijlers van de Belgische en wereldwijde economie. Een pragmatische aanpak gecombineerd met een kennis van het relevante recht is essentieel.

Transport en logistiek wordt gekenmerkt door een internationaal karakter waarbij in de regel meer dan twee partijen betrokken zijn en strekt zich in belangrijke mate uit over verschillende rechtsgebieden zoals o.m. het burgerlijk, gerechtelijk en handelsrecht. Het nastreven van een bevredigende onderhandelde oplossing verdient veelal de voorkeur doch indien nodig dient er snel en accuraat te worden opgetreden.

Bannister staat zowel nationale als internationale bedrijven o.m. bij in volgende dossiers:

  • Maritiem– Schade tijdens of ingevolge goederenbehandeling, cargo claims, aanvaringen, beperkingen van aansprakelijkheid, beslag, bevrachting, classificatie, geschillen n.a.v.bevrachtingsovereenkomsten, scheepsbouw, nautische expertises, invordering van onbetaalde vrachten, transporten en commissie, etc.
  • Logistiek– Opmaak en onderhandelingen van o.m. logistieke dienstverleningsovereenkomsten zoals opslag, expeditie, …
  • Ander vervoer– Wegvervoer (CMR), binnenvaart, spoorvervoer, luchttransport, vervoersmakelaardij, pleziervaart, etc.
  • Tussenpersonen– Commissionairs, concessie, depots, scheepsagent, douane-agent, stuwadoor, natie, goederenbehandelaar, etc.
  • Douane en accijnzen– Invoerrechten, heffingen, accijnzen, BTW, oorsprong van goederen, douanewaarde, import/export, blokkering (namaak)goederen, navorderingen, douane-geschillen, verdeling, anti-dumping, etc.

Herbert Felix

Meer info