Handelsrecht en Contracten

Handelsrecht en Contracten

Zaken doe je niet alleen. Er zijn de leveranciers, de klanten maar ook de concurrentie. Dit zorgt er voor dat een ondernemer niet volledig vrij is om te doen en laten wat hij wil. Zowel de leveranciers, de klanten als de concurrentie hebben ook rechten. Ondernemers moeten vandaag niet alleen rekening houden met de Belgische regelgeving maar ook de Europese regelgeving en zelfs de internationale regelgeving.

De rechten van de klant en de consument zijn de dag van vandaag groter dan ooit. Wij adviseren u dan ook hoe u er voor kan zorgen dat u op een vlotte manier zaken kan doen maar tegelijkertijd met respect voor alle mogelijke nationale en internationale wetgeving.

Handelsrecht

Als advocaat staan wij u bij in alle aspecten van consumentenbescherming zowel onder Belgisch als onder Europees recht. Wij adviseren u over reclame, promoties, productwetgeving, oneerlijke bedingen met consumenten.

Ook de rechten van uw concurrenten zijn vandaag groter dan ooit. Tegelijkertijd hebben ook zij meer plichten dan ooit. Wij adviseren u over hoe u zaken kan doen en kan groeien zonder dat u rekening moet houden uw concurrenten. Tegelijkertijd adviseren wij hoe uw bedrijf tegen oneerlijke concurrentie kan beschermen. Een concurrentiebeding en een niet-afwervingsbeding zijn maar enkele voorbeelden.

Als advocaat staan wij u bij in alle aspecten van de oneerlijke handelspraktijken en de oneerlijke concurrentie. Als advocaat verdedigen wij uw rechten dit zowel voor de gewone rechtbanken als voor de arbitragerechtbanken.

Uiteraard kan u ook u ook bij ons terecht wanneer u geconfronteerd wordt met wanbetalers. Als advocaat helpen wij u om zo snel mogelijk uw onbetaalde facturen te innen. In eerste instantie helpen wij wanbetalers te herinneren dat zij nog openstaande schulden hebben door middel van een formele ingebrekestelling. In tweede instantie gaan wij over tot dagvaarding en leggen indien nodig ook beslag om er voor te zorgen dat u zeker wordt uitbetaald.

Handelscontracten

Ondernemen is risico nemen. Daarom is het belangrijk om het risico op geschillen, schade of contractbreuk zo klein mogelijk te houden. Om alle risico’s  zo klein mogelijk te houden is een goed contract essentieel.

Wij staan u bij al uw vragen met betrekking tot (handels)contracten zoals handelsagentuur, handelshuur, distributiecontracten, franchisecontracten, samenwerkingscontracten, joint-venture en alle andere mogelijke (handels)contracten. Wij adviseren u in de pre-contractuele fase over al uw mogelijkheden en staan u bij tijdens de onderhandeling telkens met maar één doel het risico op aansprakelijkheid, schade of contractbreuk zo laag mogelijk houden.

Eveline Van Laere

Meer info