Handelsrecht en Contracten

Handelsrecht en Contracten

Het handelsrecht omvat in de meest ruime zin de diverse rechtsregels in verband met alle facetten van het ‘ondernemen’.

Bannister Advocaten bouwde door de jaren heen een sterke en brede expertise op in het handelsrecht en biedt bijstand bij alle mogelijke vragen, problemen of geschillen in de meest uiteenlopende, nationale en internationale handelsrechtelijke situaties, al of niet gerechtelijk.

Het kantoor legt zich daarnaast in het bijzonder toe op het redigeren van en adviseren over handelscontracten, zoals onder meer de handelsagentuurovereenkomst, de distributieovereenkomst, de alleenverkoopovereenkomst, de franchisewetgeving, de concessie en de handelshuur, waarbij de concrete omstandigheden en verhoudingen van een individueel geval steeds het uitgangspunt vormen. Daarbij wordt steeds ingespeeld op actuele evoluties zowel op het gebied van de wetgeving als in het ondernemingsleven zelf.

Distributierecht

Niet ieder distributiekanaal is even geschikt voor uw producten. Distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchisingprojecten lijken op het eerste zich veel met elkaar gemeen te hebben. De wettelijke regels die op elke van deze distributievormen van toepassing zijn, verschillen echter wezenlijk van elkaar.

Bannister Advocaten kan u begeleiden bij de oprichting en het beheer van uw distributienetwerk. U wordt bijgestaan bij de redactie of het herlezen van contracten op maat van uw project in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met nadruk op het waarborgen van uw belangen. Het kantoor verleent ook bijstand in het kader van procedures aangaande het einde en / of de uitvoering van distributieovereenkomsten.

Handelscontracten

Het handelsrecht omvat in de meest ruime zin de diverse rechtsregels in verband met alle facetten van het ‘ondernemen’. Het regelt de oprichting, de uitbating, de herstructurering en het einde van een onderneming, evenals de verhoudingen tussen ondernemingen onderling alsook tussen ondernemingen en hun cliënten en ondernemingen en de overheid.

Christophe Van Mechelen

Meer info

Roeland Vanstaen

Meer info