mei 2023

Draagmoederschap in België: welke gevolgen zijn er voor de afstamming?

Draagmoederschap in België: welke gevolgen zijn er voor de afstamming? Ouderschap en de invulling ervan hebben in de voorbije decennia een enorme evolutie doorgemaakt. Ondermeer vruchtbaarheidsproblemen binnen een koppel kunnen ervoor zorgen dat zij niet de klassieke weg bewandelen om ouders te worden. De vooruitgang van technologie biedt al enige tijd de nodige oplossingen, zoals […]

Draagmoederschap in België: welke gevolgen zijn er voor de afstamming? Lees verder »

Modernisering van de patiëntenrechten op komst

Modernisering van de patiëntenrechten op komst De huidige Patiëntenrechtenwet dateert van 2002. Door de snel veranderende samenleving voldoet deze huidige wet niet meer aan de hedendaagse uitdagingen van de gezondheidszorg. Begin maart werd dan ook een nieuw ontwerp voorgesteld door Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In dit ontwerp wordt getracht om de patiëntenrechten aan te

Modernisering van de patiëntenrechten op komst Lees verder »

Uitvoering van korte gevangenisstraffen: een vloek of een zegen?

Uitvoering van korte gevangenisstraffen: een vloek of een zegen? Korte gevangenisstraffen werden in het verleden doorgaans niet uitgevoerd in de gevangenis. Sinds september 2022 is dit gegeven echter veranderd en dienen personen die veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar deze straf in principe uit te voeren in de

Uitvoering van korte gevangenisstraffen: een vloek of een zegen? Lees verder »

Algemene TikTok-ban?

Algemene TikTok-ban? De Federale, Waalse en Vlaamse overheid verbieden TikTok op werktelefoons van hun personeel. De reden van het verbod betreft de bescherming van staatsgevoelige informatie. Dit aangezien de gegevens van gebruikers van TikTok niet volgens de EU-standaarden worden beschermd. Hoe zit dat bij privé bedrijven? Kan de werkgever een soortgelijk verbod opleggen? Komt er

Algemene TikTok-ban? Lees verder »

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen?

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? Wat is het Fonds voor de Medische ongevallen? In 2010 werd het Fonds voor de Medische ongevallen (FMO) in het leven geroepen als alternatief voor slachtoffers van een medische fout om schadevergoeding te verkrijgen. De doelstelling was om te zorgen

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? Lees verder »

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap?

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? Voor de internationale dag van het gezin bundelen de departementen arbeidsrecht en familierecht hun krachten en geven zij meer uitleg over de impact van de Arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap. DE ARBEIDSDEAL Enige tijd geleden trad de Arbeidsdeal in werking. De Arbeidsdeal voorziet

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? Lees verder »

4 vuistregels om een factuur correct te betwisten

4 vuistregels om een factuur correct te betwisten Wanneer u het niet eens bent met een ontvangen factuur, kan u deze best zo snel mogelijk betwisten. Om een factuur succesvol te protesteren is het belangrijk de betwisting steeds schriftelijk, gemotiveerd en binnen een redelijke termijn te doen. Onze 4 vuistregels 1. Schriftelijk In de praktijk

4 vuistregels om een factuur correct te betwisten Lees verder »

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging?

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? Na een operatie of medische ingreep is opvolging vaak noodzakelijk. Wanneer er tijdens deze periode van opvolging een probleem ontstaat, kan de arts en/of het ziekenhuis nog steeds aansprakelijk gesteld worden. Deze aansprakelijkheid eindigt immers niet bij het succesvol afronden van de operatie of de medische ingreep.

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? Lees verder »

Heeft een breuk met uw partner een invloed op uw aangifte personenbelasting?

Heeft een breuk met uw partner een invloed op uw aangifte personenbelasting? Het is weer de tijd van het jaar om uw personenbelasting aan te geven. Indien u uw aangifte op papier doet, moet deze ingediend zijn ten laatste op 30 juni 2023. Als u digitaal indient (via Tax-on-web), heeft u daarvoor tijd tot 15

Heeft een breuk met uw partner een invloed op uw aangifte personenbelasting? Lees verder »

Wat zijn de gevolgen van de geplande fiscale hervorming inzake onderhoudsgeld?

Wat zijn de gevolgen van de geplande fiscale hervorming inzake onderhoudsgeld? De kogel is door de kerk! Minister Van Peteghem heeft de eerste fase van een brede fiscale hervorming gepresenteerd. Een hervorming die een onmiskenbare impact zal hebben op echtscheidingen. Bestaande akkoorden en gerechtelijke uitspraken zullen mogelijk grondig moeten worden herzien, hetgeen oude discussies en

Wat zijn de gevolgen van de geplande fiscale hervorming inzake onderhoudsgeld? Lees verder »