Geen onderdeel van een categorie

Bemiddeling. De juiste keuze voor uw conflict?

Bemiddeling. De juiste keuze voor uw conflict? Bemiddeling is een effectieve en efficiënte manier om conflicten op te lossen. Bij bemiddeling trachten partijen met de hulp van een neutrale en onafhankelijke derde, de bemiddelaar, zelf een oplossing voor hun geschil te vinden. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen in de beslissing om […]

Bemiddeling. De juiste keuze voor uw conflict? Lees verder »

In de val gelokt op het internet: Sextortion

In de val gelokt op het internet: Sextortion Het begrip ‘sextortion’ klinkt wellicht niet meteen bekend in de oren, maar de naam ‘Eveline’ misschien wel? Deze persoon perste in september 2020 enkele bekende Vlamingen af door hun naaktfoto’s en -filmpjes te verspreiden op het internet, onder de schuilnaam ‘Eveline’. Dit is jammer genoeg slechts één

In de val gelokt op het internet: Sextortion Lees verder »

Uitvoering van korte gevangenisstraffen als offensief tegen de overbevolking in onze gevangenissen?!

Uitvoering van korte gevangenisstraffen als offensief tegen de overbevolking in onze gevangenissen?! Ons land kampt al decennialang met een problematiek van overbevolkte gevangenissen. De Belgische Staat werd hiervoor al meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Behoudens enkele uitzonderingen gold hierdoor vroeger een semi automatische regeling. Personen met een veroordeling

Uitvoering van korte gevangenisstraffen als offensief tegen de overbevolking in onze gevangenissen?! Lees verder »

Draagmoederschap in België: welke gevolgen zijn er voor de afstamming?

Draagmoederschap in België: welke gevolgen zijn er voor de afstamming? Ouderschap en de invulling ervan hebben in de voorbije decennia een enorme evolutie doorgemaakt. Ondermeer vruchtbaarheidsproblemen binnen een koppel kunnen ervoor zorgen dat zij niet de klassieke weg bewandelen om ouders te worden. De vooruitgang van technologie biedt al enige tijd de nodige oplossingen, zoals

Draagmoederschap in België: welke gevolgen zijn er voor de afstamming? Lees verder »

Modernisering van de patiëntenrechten op komst

Modernisering van de patiëntenrechten op komst De huidige Patiëntenrechtenwet dateert van 2002. Door de snel veranderende samenleving voldoet deze huidige wet niet meer aan de hedendaagse uitdagingen van de gezondheidszorg. Begin maart werd dan ook een nieuw ontwerp voorgesteld door Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In dit ontwerp wordt getracht om de patiëntenrechten aan te

Modernisering van de patiëntenrechten op komst Lees verder »

Uitvoering van korte gevangenisstraffen: een vloek of een zegen?

Uitvoering van korte gevangenisstraffen: een vloek of een zegen? Korte gevangenisstraffen werden in het verleden doorgaans niet uitgevoerd in de gevangenis. Sinds september 2022 is dit gegeven echter veranderd en dienen personen die veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar deze straf in principe uit te voeren in de

Uitvoering van korte gevangenisstraffen: een vloek of een zegen? Lees verder »

Algemene TikTok-ban?

Algemene TikTok-ban? De Federale, Waalse en Vlaamse overheid verbieden TikTok op werktelefoons van hun personeel. De reden van het verbod betreft de bescherming van staatsgevoelige informatie. Dit aangezien de gegevens van gebruikers van TikTok niet volgens de EU-standaarden worden beschermd. Hoe zit dat bij privé bedrijven? Kan de werkgever een soortgelijk verbod opleggen? Komt er

Algemene TikTok-ban? Lees verder »

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen?

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? Wat is het Fonds voor de Medische ongevallen? In 2010 werd het Fonds voor de Medische ongevallen (FMO) in het leven geroepen als alternatief voor slachtoffers van een medische fout om schadevergoeding te verkrijgen. De doelstelling was om te zorgen

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? Lees verder »

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap?

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? Voor de internationale dag van het gezin bundelen de departementen arbeidsrecht en familierecht hun krachten en geven zij meer uitleg over de impact van de Arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap. DE ARBEIDSDEAL Enige tijd geleden trad de Arbeidsdeal in werking. De Arbeidsdeal voorziet

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? Lees verder »

4 vuistregels om een factuur correct te betwisten

4 vuistregels om een factuur correct te betwisten Wanneer u het niet eens bent met een ontvangen factuur, kan u deze best zo snel mogelijk betwisten. Om een factuur succesvol te protesteren is het belangrijk de betwisting steeds schriftelijk, gemotiveerd en binnen een redelijke termijn te doen. Onze 4 vuistregels 1. Schriftelijk In de praktijk

4 vuistregels om een factuur correct te betwisten Lees verder »