april 2024

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien Stel: de handelshuurder wilt er mee stoppen en in plaats van helemaal met de zaak te stoppen, wilt hij die overdragen aan een nieuwe enthousiaste uitbater. Het komt meer en meer voor. Let wel, dat kan niet zo maar. De mogelijkheid tot overdracht wordt immers […]

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien Lees verder »

Nieuwe wet ontslagmotivering bij overheidscontractanten​

Nieuwe wet ontslagmotivering bij overheidscontractanten Met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag is het voor werknemers in de privésector – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk de concrete ontslagmotivering op te vragen en dienvolgens de concrete redenen die geleid hebben tot hun ontslag te kennen. Ook statutaire overheidsmedewerkers genieten van een

Nieuwe wet ontslagmotivering bij overheidscontractanten​ Lees verder »

Overbevolking van de gevangenissen en penitentiair verlof

Overbevolking van de gevangenissen en het verlengd penitentiair verlof De overbevolking in de Belgische gevangenissen is al jarenlang een probleem. Ondanks bijgebouwde gevangenissen (Haren en Dendermonde) en de renovatie van andere gevangenissen (Ieper), blijven grondslapers er schering en inslag. De Vlaamse gevangenissen kennen een overpopulatie van niet minder dan 25 procent. (!)  De aanhoudende stakingen

Overbevolking van de gevangenissen en penitentiair verlof Lees verder »

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Het strafrechtelijk beslag en de effecten ervan   In het kader van strafrechtelijke onderzoeken – zowel opsporingsonderzoeken (die door het openbaar ministerie geleid worden) als gerechtelijke onderzoeken (die door een onderzoeksrechter geleid worden) – kunnen bepaalde goederen in beslag genomen worden. Zo kan het gaan om goederen waarmee

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Lees verder »

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten Kan u zich als schenker bedenken? Wat als u als schenker spijt krijgt van een door u gedane schenking omdat u niet langer een affectieve band heeft met de begiftigde? Kan u deze schenking dan herroepen? In het Belgisch recht geldt het

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten Lees verder »

Het keuzebeding: een must om op een flexibele manier aan vermogensplanning te doen

Het keuzebeding: een must om op een flexibele manier aan vermogensplanning te doen Aangezien de fiscale wetgeving voortdurend aan wijzigingen onderhevig is, groeit de behoefte naar flexibele manieren om aan vermogensplanning te doen steeds meer. Wat is het keuzebeding en hoe kan het tegemoet komen aan deze verzuchting? De ontstaansgeschiedenis van het keuzebeding   Het

Het keuzebeding: een must om op een flexibele manier aan vermogensplanning te doen Lees verder »

Het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt: een absoluut recht

Het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt: een absoluut recht Personen die van hun vrijheid worden beroofd hebben op grond van de Salduzwet (art. 47bis Sv.) het recht om vooraleer verhoord te worden door de politie een vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat (verhoor categorie 4). Ook mensen die niet van hun

Het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt: een absoluut recht Lees verder »