Arbeidsrecht

De geldigheid van het (niet-)concurrentiebeding

De geldigheid van het(niet-)concurrentiebeding Een niet-concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt om, bij zijn vertrek uit de onderneming, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen. Hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever. Hierdoor zou de medewerker de mogelijkheid kunnen hebben de […]

De geldigheid van het (niet-)concurrentiebeding Lees verder »

Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart!

Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart! Sociale Verkiezingen 2024   Via sociale verkiezingen kiezen de werknemers van een onderneming hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op het werk. De werknemers die bij sociale verkiezingen worden voorgedragen als kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad

Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart! Lees verder »

Wanneer geldt de beperkte aansprakelijkheid van de werknemer?

Wanneer geldt de beperkte aansprakelijkheid van de werknemer? Wanneer een werknemer tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een fout begaat en daarbij schade berokkent aan de werkgever of aan een derde (een andere werknemer of een klant, leverancier, …) is deze werknemer in principe niet aansprakelijk voor deze schade. Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet

Wanneer geldt de beperkte aansprakelijkheid van de werknemer? Lees verder »

Effectief omgaan met huurders die niet betalen

Effectief omgaan met huurders die niet betalen Hoofdelijke gehoudenheid van de bestuurder als oplossing?   Als verhuurder van commerciële eigendommen (handelshuur) staat u voor tal van uitdagingen. Een van de meest frustrerende situaties waar u mee te maken kunt krijgen, is een wanbetalende huurder. In sommige gevallen heeft de huurder (de vennootschap) simpelweg niet de

Effectief omgaan met huurders die niet betalen Lees verder »

Belangrijk nieuws voor de bouwprofessionals in België!

Belangrijk nieuws voor de bouwprofessionals in België! Context Bedrieglijke ondernemers slagen er geregeld in om, ondanks een bestuursverbod, opnieuw slachtoffers te maken. Deze zorgwekkende praktijk is met name merkbaar in de bouwsector, waar bepaalde aannemers herhaaldelijk failliet gaan, maar desondanks voortdurend nieuwe ondernemingen oprichten, om vervolgens meermaals mensen te misleiden. Zo vragen zij bijvoorbeeld aanzienlijke

Belangrijk nieuws voor de bouwprofessionals in België! Lees verder »

Nieuwe wettelijke verplichting voor ondernemers die werken voor particulieren

Nieuwe wettelijke verplichting voor ondernemers die werken voor particulieren. Vanaf 1/09/2023 treedt er nieuwe wetgeving in voege die voornamelijk tot doel heeft om de consument te beschermen tegen (te?) hoge boetes en aanmaningskosten. De belangrijkste verplichtingen vatten zich samen als volgt: de eerste aanmaning moet kosteloos zijn; die eerste aanmaning moet verplicht de volgende informatie

Nieuwe wettelijke verplichting voor ondernemers die werken voor particulieren Lees verder »

Studentenarbeid

Studentenarbeid De zomervakantie loopt bijna ten einde. Veel studenten hebben tijdens de zomervakantie een vakantie- of studentenjob maar wensen ook de komende maanden nog aan de slag te gaan als student. Studenten zijn echter gebonden aan heel wat restricties. Wij helpen je verder over wat kan en mag. De 600-urenregeling Elke student krijgt van de

Studentenarbeid Lees verder »

Landingsbanen: Tijdskrediet op het einde van de loopbaan

Landingsbanen: Tijdskrediet op het einde van de loopbaan. Het tijdskrediet type “landingsbaan” is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij de werknemer vanaf een bepaalde leeftijd zijn carrière-vliegtuig vreedzaam richting pensioen-terminal kan besturen. Bepaalde werknemers hebben vanaf 55 jaar (in plaats van 60 jaar) recht op uitkeringen als ze 1/5 of ½ landingsbaan nemen. De sociale partners

Landingsbanen: Tijdskrediet op het einde van de loopbaan Lees verder »