Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart!

Sociale Verkiezingen 2024

 

Via sociale verkiezingen kiezen de werknemers van een onderneming hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op het werk.

De werknemers die bij sociale verkiezingen worden voorgedragen als kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk genieten van een zeer verregaande ontslagbescherming, zelfs als ze niet worden verkozen.

Occulte-periode

 

De effectieve verkiezingen (i.e. stemming) vinden pas plaats in mei 2024, doch zijn er al heel wat zaken waar een onderneming rekening mee moeten houden voorafgaand aan de stembusgang.

Eén van die belangrijke zaken betreft de occulte-periode: een periode van 65 dagen. De occulte periode is de periode gedurende dewelke de onderneming nog niet weet welke werknemers zich kandidaat zullen stellen voor de verkiezingen, terwijl deze werknemers reeds beschermd zijn tegen een ontslaghandeling.

De definitieve kandidatenlijsten moeten ten laatste op de vijfendertigste dag na de officiële start van de kiesprocedure (X+35) bij de werkgever worden ingediend, terwijl de ontslagbescherming van deze kandidaten al gestart is op de dertigste dag voor de aankondiging van de datum van de verkiezingen (X-30).

De onderneming heeft bijgevolg gedurende 65 dagen (tussen dag X-30 en dag X+35) geen kennis van welke werknemers op de kandidatenlijsten zullen staan, aangezien de finale kandidatenlijsten pas eind maart of begin april bekend zijn.

De ontslagbescherming van werknemers die als kandidaat zullen worden voorgedragen voor de sociale verkiezingen van 2024, start bijgevolg reeds in januari 2024 (i.e. 120 dagen voor de verkiezingsdag), geruime tijd vóór u als werkgever op de hoogte bent van hun kandidatuur.

Gedurende deze periode is het als werkgever van belang rekening te houden met de “occulte” periode omwille van de geldende ontslagbescherming. De werkgever die tijdens deze periode van 65 dagen overgaat tot ontslag, neemt het risico zonder het te weten een beschermde werknemer te ontslaan en daarbij de voorgeschreven procedures niet te volgen. Dit kan leiden tot het betalen van torenhoge beschermingsvergoedingen. Een gewaarschuwd werkgever is er dan ook twee waard!

Heb je vragen over de sociale verkiezinegen? Onze experten staan voor je klaar. Contacteer ons via info@bannister.be of via 03 369 28 00