Belangrijk nieuws voor de bouwprofessionals in België!

Context Bedrieglijke ondernemers slagen er geregeld in om, ondanks een bestuursverbod, opnieuw slachtoffers te maken. Deze zorgwekkende praktijk is met name merkbaar in de bouwsector, waar bepaalde aannemers herhaaldelijk failliet gaan, maar desondanks voortdurend nieuwe ondernemingen oprichten, om vervolgens meermaals mensen te misleiden. Zo vragen zij bijvoorbeeld aanzienlijke voorschotten en verdwijnen ze daarna spoorloos, met alle gevolgen van dien. FOD Justitie wilde deze wanpraktijken een halt toeroepen.

Wat Op 20 oktober 2023 is het Centraal Register van Bestuursverboden onder de naam JustBan gelanceerd, een handig nieuw hulpmiddel om malafide ondernemers in de bouwsector op te sporen. JustBan is raadpleegbaar via Just-On-Web, het online platform van de FOD Justitie. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor iedereen die actief is in de bouwsector.

Waarom JustBan is een instrument dat professionals in de bouwsector helpt mogelijke risico’s in zakelijke relaties te identificeren en de integriteit van de branche te waarborgen. Hoewel er voor actoren in de bouwsector geen specifieke wettelijke verplichting bestaat om dit register te raadplegen, is het wel aangewezen om dit toch te doen. Het register is een hulp voor professionals in de bouw bij het maken van weloverwogen keuzes bij het selecteren van betrouwbare contractspartijen.

De praktijk zal immers moeten uitwijzen in welke mate er sprake kan zijn van risico-aanvaarding wanneer een contract werd gesloten met iemand die voorkomt op de lijst.

De rechtspraak en rechtsleer zal ook moeten uitwijzen in welke mate de elementen uit het register deel uitmaken van de informatieverplichting van de architect/bouwpromotor of alleszins diegene die de bouwheer adviseert. Voorzichtigheid zal in dit kader aangewezen zijn, waarbij het in ieder geval essentieel zal zijn om de bouwheer hieromtrent te informeren.

Onze experten bouw- en aannemingsrecht helpen u graag verder voor wat betreft het opstellen of nakijken van uw contracten of uw eventuele andere vragen in dat verband.