sten

Nieuw preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen

Nieuw Preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen Gevangenissen, of andere plaatsen van vrijheidsberoving, zijn helaas omgevingen die bijzonder vatbaar zijn voor schendingen van mensenrechten. Eén van die absolute rechten is dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen. De menselijke waardigheid moet ten alle tijde gewaarborgd blijven. België […]

Nieuw preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen Lees verder »

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward?

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward? De verjaring van de strafvordering is steeds een complexe aangelegenheid geweest waarover menig advocaat ongetwijfeld het hoofd heeft gebroken. Dit alles zou ingevolge de Wet Strafprocesrecht I van 9 april 2024 tot het verleden moeten behoren. Voormelde wet hervormde de verjaring van de strafvordering met

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward? Lees verder »

Eerherstel

Eerherstel In het Belgische strafrecht bestaat het idee van een eerherstel. Wat dit inhoudt en wat de voorwaarden zijn, wordt in dit artikel uitgelegd. Wat   De officiële term in het Belgische strafrecht luidt “herstel in eer en rechten”. Dit herstel zorgt ervoor dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt (waaronder het stemrecht

Eerherstel Lees verder »

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind Reeds geruime tijd spelen de belangen van het kind een prominente rol in de procedure echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), dit voornamelijk wanneer de ouders geen overeenkomst vinden omtrent het ouderlijk gezag, de onderhoudsuitkering of de verblijfsregeling. De belangen van het kind speelden een minder

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind Lees verder »

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien Stel: de handelshuurder wilt er mee stoppen en in plaats van helemaal met de zaak te stoppen, wilt hij die overdragen aan een nieuwe enthousiaste uitbater. Het komt meer en meer voor. Let wel, dat kan niet zo maar. De mogelijkheid tot overdracht wordt immers

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien Lees verder »

Nieuwe wet ontslagmotivering bij overheidscontractanten​

Nieuwe wet ontslagmotivering bij overheidscontractanten Met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag is het voor werknemers in de privésector – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk de concrete ontslagmotivering op te vragen en dienvolgens de concrete redenen die geleid hebben tot hun ontslag te kennen. Ook statutaire overheidsmedewerkers genieten van een

Nieuwe wet ontslagmotivering bij overheidscontractanten​ Lees verder »

Overbevolking van de gevangenissen en penitentiair verlof

Overbevolking van de gevangenissen en het verlengd penitentiair verlof De overbevolking in de Belgische gevangenissen is al jarenlang een probleem. Ondanks bijgebouwde gevangenissen (Haren en Dendermonde) en de renovatie van andere gevangenissen (Ieper), blijven grondslapers er schering en inslag. De Vlaamse gevangenissen kennen een overpopulatie van niet minder dan 25 procent. (!)  De aanhoudende stakingen

Overbevolking van de gevangenissen en penitentiair verlof Lees verder »

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Het strafrechtelijk beslag en de effecten ervan   In het kader van strafrechtelijke onderzoeken – zowel opsporingsonderzoeken (die door het openbaar ministerie geleid worden) als gerechtelijke onderzoeken (die door een onderzoeksrechter geleid worden) – kunnen bepaalde goederen in beslag genomen worden. Zo kan het gaan om goederen waarmee

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Lees verder »

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten Kan u zich als schenker bedenken? Wat als u als schenker spijt krijgt van een door u gedane schenking omdat u niet langer een affectieve band heeft met de begiftigde? Kan u deze schenking dan herroepen? In het Belgisch recht geldt het

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten Lees verder »