Familierecht

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind Reeds geruime tijd spelen de belangen van het kind een prominente rol in de procedure echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), dit voornamelijk wanneer de ouders geen overeenkomst vinden omtrent het ouderlijk gezag, de onderhoudsuitkering of de verblijfsregeling. De belangen van het kind speelden een minder […]

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind Lees verder »

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten Kan u zich als schenker bedenken? Wat als u als schenker spijt krijgt van een door u gedane schenking omdat u niet langer een affectieve band heeft met de begiftigde? Kan u deze schenking dan herroepen? In het Belgisch recht geldt het

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten Lees verder »

Het keuzebeding: een must om op een flexibele manier aan vermogensplanning te doen

Het keuzebeding: een must om op een flexibele manier aan vermogensplanning te doen Aangezien de fiscale wetgeving voortdurend aan wijzigingen onderhevig is, groeit de behoefte naar flexibele manieren om aan vermogensplanning te doen steeds meer. Wat is het keuzebeding en hoe kan het tegemoet komen aan deze verzuchting? De ontstaansgeschiedenis van het keuzebeding   Het

Het keuzebeding: een must om op een flexibele manier aan vermogensplanning te doen Lees verder »

Recordaantal naamswijzigingen zorgt voor een vereenvoudigde procedure tot wijziging

Recordaantal naamswijzigingen zorgt voor een vereenvoudigde procedure tot wijziging Uit cijfers van FOD Justitie blijkt dat er in 2023 een recordaantal personen hun voornaam of achternaam hebben laten wijzigen. Volgens de Zondag en VRTnws lieten zo’n 5.762 mensen hun voornaam wijzigen, zo’n 1.152 mensen lieten hun achternaam wijzigen. Dat de cijfers van de voornaamwijziging beduidend

Recordaantal naamswijzigingen zorgt voor een vereenvoudigde procedure tot wijziging Lees verder »

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten?

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten? Na een overlijden vragen nabestaanden zich vaak af of zij de mogelijkheid hebben om het medisch dossier van de overledene in te kijken. Dergelijke inzage zou dienstig kunnen zijn in functie van een procedure voor

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten? Lees verder »

Onderhoudsplicht van het kind aan de ouder: de omgekeerde wereld

Onderhoudsplicht van het kind aan de ouder: de omgekeerde wereld We nemen het als vanzelfsprekend dat ouders voor hun kinderen zorgen en hen onderhouden, maar wat niet iedereen weet is dat kinderen ook kunnen worden gehouden om voor hun ouders te zorgen. Ook kinderen hebben een onderhoudsplicht, dit stamt voort uit de solidariteit van de

Onderhoudsplicht van het kind aan de ouder: de omgekeerde wereld Lees verder »

De vaststelling van overspel door een gerechtsdeurwaarder: wat zijn de voordelen binnen een echtscheidingsprocedure?

De vaststelling van overspel door een gerechtsdeurwaarder: wat zijn de voordelen binnen een echtscheidingsprocedure? Overspel is één van de veelvoorkomende redenen voor gehuwden om een echtscheidingsprocedure op te starten. Toch is overspel geen officiële grond meer tot echtscheiding sinds de wet van 27 april 2007. Er wordt enkel nagegaan of het huwelijk al dan niet

De vaststelling van overspel door een gerechtsdeurwaarder: wat zijn de voordelen binnen een echtscheidingsprocedure? Lees verder »

Wat gebeurt er als ik met mijn partner trouw zonder huwelijkscontract?

Wat gebeurt er als ik met mijn partner trouw zonder huwelijkscontract? Ondanks de daling in het aantal huwelijken bij jongere mensen, blijft het instituut van het huwelijk één van de krachtigste symbolen om een partnerrelatie vorm te geven. Waar men mogelijks minder vaak aan denkt als men gaat trouwen, is dat het ook verregaande gevolgen

Wat gebeurt er als ik met mijn partner trouw zonder huwelijkscontract? Lees verder »