Recordaantal naamswijzigingen zorgt voor een vereenvoudigde procedure tot wijziging

Uit cijfers van FOD Justitie blijkt dat er in 2023 een recordaantal personen hun voornaam of achternaam hebben laten wijzigen. Volgens de Zondag en VRTnws lieten zo’n 5.762 mensen hun voornaam wijzigen, zo’n 1.152 mensen lieten hun achternaam wijzigen.

Dat de cijfers van de voornaamwijziging beduidend hoger liggen dan de cijfers van de achternaamwijziging verbaast niet en heeft alles te maken met de ingewikkelde procedure van deze laatste.

De procedure tot voornaamwijziging is redelijk eenvoudig, men dient een simpele aanvraag in bij de Gemeente. De aanvraag dient niet te worden gemotiveerd, let op de nieuwe naam mag wel geen aanleiding tot verwarring geven en mag niet schaden.

Dit in tegenstelling tot de procedure tot wijziging van de achternaam. Voor deze wijziging moet men motiveren dat er ernstige redenen zijn om over te gaan tot wijziging. Dit is een struikelblok voor velen en maakt de procedure beduidend ingewikkelder. Verder dient dit verzoek gericht te worden aan de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie en aldus niet tot de Gemeente.

Ook de duurtijd en het kostenplaatje van de beide procedures verschillen enorm. Voor een wijziging van voornaam dient men rekening te houden met een duurtijd van zo’n 6 maanden, de kostprijs is afhankelijk van de Gemeente. Voor een wijziging van achternaam zal de duurtijd zo’n 6 tot 12 maanden zijn en bedraagt de kostprijs 140,00 EUR.

En toch blijven de cijfers toenemen, hoe komt dit? Uit gegevens blijkt dat meer en meer mensen de naam van één van hun ouders niet meer wens te dragen. Dit kan om verschillende redenen zijn: geen contact meer met de ouder, adoptie, wijziging afstammingsband,…

Ook Justitie heeft de toenemende cijfers opgemerkt waardoor ze nu aan de verzuchting van de ingewikkelde procedure wensen tegemoet te komen. Eind 2023 werd een wetsvoorstel goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie ten einde de procedure te vereenvoudigen, de Wet van 7 januari 2024 werd inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zo zou vanaf 1 juli 2024 iedereen het recht krijgen om één keer in zijn leven eenvoudig en goedkoop zijn familienaam (gekregen van een van de ouders) te wijzigen zonder deze wijziging te moeten motiveren.

Heeft u nog vragen betreffende de procedure tot naamwijziging, neem dan zeker contact op met een van onze experten of neem een kijkje op de website van de FOD Justitie.