mei 2024

Wijzigingen terugbetaling woon-werkverkeer

Wijzigingen terugbetaling woon-werkverkeer Na vijf jaar zonder wijzigingen wordt de nationale cao voor de terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer herzien. Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 juni 2024. In de daaropvolgende jaren zullen de terugbetalingen automatisch worden aangepast aan de tariefstijgingen van de NMBS. 1. Minimale tussenkomst openbaar vervoer verhoogt Cao […]

Wijzigingen terugbetaling woon-werkverkeer Lees verder »

Het ‘Terug naar werk’-Fonds

Het ‘Terug naar werk’-Fonds Op 1 april 2024 is het Terug Naar Werk-fonds van start gegaan, waardoor de outplacementverplichting bij het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht werd afgeschaft. Het Terug Naar Werk-fonds betreft een financieringssysteem voor het inkopen van gespecialiseerde dienstverlening op maat, zoals onder andere loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching voor wie arbeidsongeschikt

Het ‘Terug naar werk’-Fonds Lees verder »

Nieuw preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen

Nieuw Preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen Gevangenissen, of andere plaatsen van vrijheidsberoving, zijn helaas omgevingen die bijzonder vatbaar zijn voor schendingen van mensenrechten. Eén van die absolute rechten is dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen. De menselijke waardigheid moet ten alle tijde gewaarborgd blijven. België

Nieuw preventiemechanisme voor menswaardige behandeling van gevangenen Lees verder »

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward?

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward? De verjaring van de strafvordering is steeds een complexe aangelegenheid geweest waarover menig advocaat ongetwijfeld het hoofd heeft gebroken. Dit alles zou ingevolge de Wet Strafprocesrecht I van 9 april 2024 tot het verleden moeten behoren. Voormelde wet hervormde de verjaring van de strafvordering met

De nieuwe verjaring van de strafvordering: de Gordiaanse knoop ontward? Lees verder »

Eerherstel

Eerherstel In het Belgische strafrecht bestaat het idee van een eerherstel. Wat dit inhoudt en wat de voorwaarden zijn, wordt in dit artikel uitgelegd. Wat   De officiële term in het Belgische strafrecht luidt “herstel in eer en rechten”. Dit herstel zorgt ervoor dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt (waaronder het stemrecht

Eerherstel Lees verder »

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind Reeds geruime tijd spelen de belangen van het kind een prominente rol in de procedure echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), dit voornamelijk wanneer de ouders geen overeenkomst vinden omtrent het ouderlijk gezag, de onderhoudsuitkering of de verblijfsregeling. De belangen van het kind speelden een minder

Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind Lees verder »