De strafbaarstelling van verborgen ruimtes in voer-, vaar- en vliegtuigen

Op 18 januari 2024 werd de Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III aangenomen. Deze wet brengt heel wat wijzigingen met zich mee, waaronder de invoering van enkele nieuwe misdrijven. Een voorbeeld van zo’n nieuw misdrijf betreft het opzettelijk bezitten of uitrusten van een voer-, vaar- of vliegtuig met een verborgen ruimte.

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad is het sinds kort strafbaar om wetens en willens een vervoermiddel met een verborgen ruimte te bezitten of uit te rusten. Een verborgen ruimte wordt veelal gebruikt om verboden goederen zoals drugs, wapens of geld in te bewaren en het openen ervan is doorgaans niet eenvoudig.

Een strafbare ‘verborgen ruimte’ wordt in de wet omschreven als een niet-fabriekseigen ruimte voor het heimelijk in bezit hebben of heimelijk vervoeren van illegale voorwerpen, verboden en vergunningsplichtige wapens of geld met een illegale herkomst. De vraag rijst wanneer van dergelijke niet-fabriekseigen ruimte, zoals voorzien in de wet, sprake is. Vermoedelijk zal de concrete invulling van het begrip verder overgelaten worden aan de appreciatie van de feitenrechter.

Volgende gedragingen zijn vanaf heden strafbaar:

Hij die opzettelijk een vervoermiddel van een verborgen ruimte voorziet, riskeert een gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 EUR.

Iemand die opzettelijk een vervoermiddel van een verborgen ruimte bezit, kan gestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 EUR.

De persoon die dergelijke verborgen ruimtes inbouwt als beroep of als gewoonlijke activiteit riskeert een gevangenisstraf van meer dan drie tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 EUR.

Ook wanneer deze verborgen ruimtes leeg worden aangetroffen, zal een veroordeling kunnen volgen indien deze voldoende in verband kan worden gebracht met de activiteiten van een organisatie en indien voldoende kan worden aangetoond dat deze ruimte bedoeld was om illegale voorwerpen te verbergen.

Het is afwachten hoe de nieuwe strafbaarstelling verder invulling zal krijgen in de rechtspraak. Dit zal alleszins ongetwijfeld aanleiding geven tot een boeiend debat.

Bovenstaande verbiedt het voor alle duidelijkheid niet om waardevolle spullen in je voertuig te verbergen, zoals onder de zetel, de hoedenplank of in het handschoenkastje.