november 2020

De klacht met burgerlijke partijstelling: een blijver of niet?

De klacht met burgerlijke partijstelling, een blijver of niet? Artikel 63 van het Belgisch wetboek van strafvordering laat toe dat een individu op eigen initiatief een strafprocedure kan opstarten jegens een ander individu of rechtspersoon. Eender welke persoon kan dus een strafrechtelijk onderzoek opstarten door een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in handen

De klacht met burgerlijke partijstelling: een blijver of niet? Lees verder »

Een ongeval met uw bedrijfswagen: en nu?

Een ongeval met uw bedrijfswagen: en nu? De bedrijfswagen blijft een populair middel voor werkgevers om het loonpakket van hun werknemers op te waarderen. Het beschikbaar stellen van een bedrijfswagen blijkt echter niet altijd rozengeur en maneschijn te zijn. Regelmatig krijgen wij van werkgevers en werknemers de vraag wie opdraait voor de kosten aan de

Een ongeval met uw bedrijfswagen: en nu? Lees verder »

Het niet betalen voor seksuele diensten… Is dat verkrachting?

Het niet betalen voor seksuele diensten… Is dat verkrachting? Inleiding “Al 26 klachten tegen veertiger die vrouwen met list in bed lokte: politie zoekt nog meer slachtoffers”. Dit bericht verscheen een tijdje geleden in verschillende media. Meerdere vrouwen zouden een klacht hebben ingediend tegen een veertiger die hen geld beloofde in ruil voor seks, maar uiteindelijk

Het niet betalen voor seksuele diensten… Is dat verkrachting? Lees verder »

Het Slachtofferfonds: voor wie, wanneer, wat en hoe?

Het Slachtofferfonds: voor wie, wanneer, wat en hoe? Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen -onder bepaalde voorwaarden- een financiële hulp aan het Slachtofferfonds (of voluit: Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Geweldmisdrijven en de Occasionele Redders) vragen. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is of onvermogend blijkt, draagt de Belgische Staat bij tot het

Het Slachtofferfonds: voor wie, wanneer, wat en hoe? Lees verder »

De verschillende soorten verhoren in een notendop

De verschillende soorten verhoren in een notendop U heeft een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangen. De categorie van het verhoor zal u één en ander kunnen vertellen over uw concrete positie, de omstandigheden en de rechten waarover u beschikt tijdens uw verhoor. Het is van belang u goed te laten informeren over de

De verschillende soorten verhoren in een notendop Lees verder »