Heeft een breuk met uw partner een invloed op uw aangifte personenbelasting?

Het is weer de tijd van het jaar om uw personenbelasting aan te geven. Indien u uw aangifte op papier doet, moet deze ingediend zijn ten laatste op 30 juni 2023. Als u digitaal indient (via Tax-on-web), heeft u daarvoor tijd tot 15 juli 2023.

(Opgelet sinds dit jaar is er een wijziging doorgevoerd in de indieningstermijnen voor de zogenaamd ‘complexe’ aangiften, deze krijgen meer tijd. U kan deze hier raadplegen) 

In de personenbelasting moeten gehuwden en wettelijk samenwonenden in de regel maar één aangifteformulier in te vullen, maar wat als de relatie gedaan is?

Hierbij speelt de datum van de feitelijke scheiding, echtscheiding of scheiding van tafel en bed een cruciale rol. Het uitgangspunt is steeds 1 januari van het jaar waarop ingediend wordt: was u op deze datum niet meer in een relatie?

We zetten de verschillende mogelijke scenario’s op een rijtje.

U was op 1 januari 2023 feitelijk gescheiden

De in aanmerking te nemen datum van feitelijke scheiding is de datum waarop u en uw partner werkelijk en permanent een verschillende woonplaats hebben. In de regel wordt aangenomen dat dit de datum is waarop één van jullie op een ander adres in het bevolkingsregister wordt ingeschreven, echter dit kan ook een andere datum zijn als u hiervan het bewijs levert.

Voor het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvond dienen u en uw partner in principe nog een gezamenlijke aangifte in te dienen.

Slechts vanaf het jaar nà het jaar van de feitelijke scheiding dienen u en uw partner elk afzonderlijk een aangifte in te dienen en vestigt de belastingdienst twee afzonderlijke aanslagen.

Wanneer u dus nog niet meer dan één jaar feitelijk gescheiden bent dient de aangifte in principe nog steeds gezamenlijk te gebeuren. Echter, de belastingdienst aanvaardt toch afzonderlijke aangiften, de dienst zal dan zelf de gegevens van die aangiften samenbrengen en één gemeenschappelijke aanslag vestigen.

Let op, in geval van verzoening moeten u en uw partner opnieuw een gezamenlijke aangifte indienen.

U was reeds gescheiden van uw partner op 1 januari 2023

De in aanmerking te nemen datum van echtscheiding is deze van overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Voor het jaar van de echtscheiding dient elk van de partijen een eigen, aparte aangifte in te dienen. U hoeft dit jaar dus geen gezamenlijke aangifte in te dienen.

U was reeds van tafel en bed gescheiden met uw partner op 1 januari 2023

De in aanmerking te nemen datum van scheiding van tafel en bed is de datum van overschrijving van de scheiding van tafel en bed in de registers van de burgerlijke stand.

Voor het jaar van de scheiding van tafel en bed dienen u en uw partner elk afzonderlijk een aangifte in te dienen. U moet dit jaar dus geen gezamenlijke aangifte indienen.

Let op in geval van verzoening dienen u en uw partner opnieuw een gezamenlijke aangifte in te dienen.

Heb je vragen over hoe om te gaan met belastingsaangifte na een recente relatiebreuk? Laat je bijstaan door een specialist. We helpen je graag verder.