4 vuistregels om een factuur correct te betwisten

Wanneer u het niet eens bent met een ontvangen factuur, kan u deze best zo snel mogelijk betwisten. Om een factuur succesvol te protesteren is het belangrijk de betwisting steeds schriftelijk, gemotiveerd en binnen een redelijke termijn te doen.

Onze 4 vuistregels

1. Schriftelijk

In de praktijk komt het vaak voor dat een factuur mondeling wordt betwist en er dus geen bewijs is van betwisting. Met het oog op bewijs is het belangrijk de betwisting schriftelijk te doen, bij voorkeur per aangetekende brief en per e-mail, zo kan u bewijzen dat u de factuur heeft betwist.

Wanneer u de factuur ook via e-mail betwist kan u tevens de inhoud van uw betwisting aantonen.

2. Tijdig

De betwisting dient te gebeuren binnen een redelijke termijn. De concrete termijn hangt af van geval tot geval en wordt bepaald in functie van de aard van de overeenkomst.

3. Motivering

De betwisting moet gemotiveerd zijn en concrete redenen bevatten waarom u niet akkoord bent met de factuur (of een deel van de factuur). De factuur die u ontvangt moet voldoende gedetailleerd zijn zodat u in staat bent een controle uit te voeren op wat gefactureerd wordt.

4. Betaling

Wanneer u de volledige factuur betwist, betaalt u niets aangezien betaling geldt als aanvaarding. Wanneer u niet akkoord bent met slechts een gedeelte van de factuur, is aangeraden het niet-betwiste deel reeds te betalen.

Bewijskracht van een factuur tussen ondernemingen

 

Als onderneming bent u verplicht de facturen waarmee u het niet eens bent schriftelijk, gemotiveerd en binnen een redelijke termijn te betwisten.

Artikel 8.1, paragraaf 4 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bepaalt:

“Behoudens tegenbewijs, levert een door een onderneming aanvaarde of niet binnen een redelijke termijn betwiste factuur tegen deze onderneming bewijs op van de aangevoerde rechtshandeling.”

Hieruit volgt dat een factuur die niet binnen een redelijke termijn wordt betwist geldt als bewijsmiddel met wettelijke bewijswaarde van aanvaarding van de factuur.

Heeft u vragen over de betwisting van een factuur? Betwist één van uw klanten een factuur? Laat u bijstaan door een expert en contacteer ons via info@bannister.be of 03/369.28.00