sarah.sels@bannister.be

Hof van Cassatie oordeelt over coronaspuwers

Hof van Cassatie oordeelt over coronaspuwers Het Hof van Cassatie heeft op 9 juni geoordeeld over de toepasselijkheid van artikel 328bis van het Strafwetboek op de “coronaspuwer”. Om strafbaar te zijn onder dit artikel zijn er 3 zaken vereist: 1. Het moet gaan om stoffen die, zonder op zichzelf een gevaar in te houden, de […]

Hof van Cassatie oordeelt over coronaspuwers Lees verder »

Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving of gijzeling?

Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving of gijzeling? Onlangs kwamen verschillende ontvoeringen (terug) in het nieuws. Zo werd bijvoorbeeld op 1 juni 2020 een 13-jarige jongen uit Genk vrijgelaten na een zogenaamde gijzeling van 42 dagen en werd op 3 juni 2020, volgens verschillende mediabronnen, een nieuwe verdachte geïdentificeerd in de beruchte ontvoeringszaak-Madeleine McCann. Het moet  opgemerkt worden

Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving of gijzeling? Lees verder »

Zedendelinquentie: behandeling vermindert recidiverisico

Zedendelinquentie: behandeling vermindert recidiverisico Zedenzaken laten onze samenleving zelden onberoerd. Niet in het bijzonder wanneer minderjarigen het slachtoffer worden. Om aan de publieke verontwaardiging tegemoet te komen, worden er vaak zware straffen opgelegd aan plegers van dergelijke seksuele misdrijven. Maar maken deze zware straffen onze maatschappij ook automatisch veiliger? Om deze vraag genuanceerd te kunnen

Zedendelinquentie: behandeling vermindert recidiverisico Lees verder »

Is een telewerker beschermd tegen een arbeidsongeval?

Is een telewerker beschermd tegen een arbeidsongeval? U bent thuis aan het werk en valt ongelukkig van de trap. Het verdict is een gebroken arm en u dient voor 6 weken een gips te dragen. Kan u als werknemer in dit geval beroep doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever?  Telewerk: de nieuwe norm Telewerk

Is een telewerker beschermd tegen een arbeidsongeval? Lees verder »

Kan goedgekeurde vakantie ingetrokken worden?

Kan goedgekeurde vakantie ingetrokken worden? De paasvakantie staat voor de deur. Een periode waarin een groot deel van de bevolking traditioneel van een welverdiende vakantie geniet. Door de ingrijpende maatregelen die werden uitgevaardigd om de verspreiding van het virus in te perken, zien heel wat mensen hun vakantieplannen in rook opgaan. Reizen naar het buitenland

Kan goedgekeurde vakantie ingetrokken worden? Lees verder »

Bannister Advocaten verkrijgt vrijspraak voor inbreuken op de sociale strafwetgeving

Bannister Advocaten verkrijgt vrijspraak voor inbreuken op de sociale strafwetgeving Het Hof van Beroep te Gent sprak de heer O.D. vrij voor inbreuken op de sociale strafwetgeving.  Feiten In 2014 was de heer O.D als werknemer tewerkgesteld bij de firma N.E. BV, met als zaakvoerster mevrouw O.B. De heer O.D. onderhield tijdens zijn tewerkstelling bij

Bannister Advocaten verkrijgt vrijspraak voor inbreuken op de sociale strafwetgeving Lees verder »

Het huisverbod bij partnergeweld: te weinig toegepast in de praktijk?

Het huisverbod bij partnergeweld: te weinig toegepast in de praktijk? In zaken van partnergeweld is een efficiënt en daadkrachtig optreden van groot belang. Teneinde tegemoet te komen aan deze noden, voorzag de wetgever reeds in 2013 de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om een tijdelijk huisverbod op te leggen in geval van huiselijk geweld.  Een

Het huisverbod bij partnergeweld: te weinig toegepast in de praktijk? Lees verder »

Uw overlevering onbepaald uitgesteld? Een uitzichtloze situatie?

Uw overlevering onbepaald uitgesteld? Een uitzichtloze situatie? Omwille van de heersende pandemie zijn onze landsgrenzen thans gesloten. Hierdoor wordt de praktische uitvoering van een beslissing tot overlevering quasi onmogelijk.  Welke gevolgen brengt deze huidig situatie teweeg? Moet het uitstel steeds in de gevangenis worden afgewacht? De definitieve overlevering Een verdachte/veroordeelde kan naar aanleiding van een

Uw overlevering onbepaald uitgesteld? Een uitzichtloze situatie? Lees verder »

Discussie tussen eigenaren in mede-eigendom: wat indien u het niet eens bent met een beslissing in uw nadeel, genomen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Discussie tussen eigenaren in mede-eigendom: wat indien u het niet eens bent met een beslissing in uw nadeel, genomen op de algemene vergadering van mede-eigenaars? De – soms – tegenstrijdige belangen van mede-eigenaars binnen een mede-eigendom verzoenen is geen makkelijke evenwichtsoefening. Het is dan ook logisch dat deze taak toekomt aan de algemene vergadering van

Discussie tussen eigenaren in mede-eigendom: wat indien u het niet eens bent met een beslissing in uw nadeel, genomen op de algemene vergadering van mede-eigenaars? Lees verder »

Recente coronamaatregelen voor ondernemingen

Recente coronamaatregelen voor bedrijven In deze bijdrage brengen we u op de hoogte van enkele recente maatregelen die moeten helpen om de economische en juridische impact van de coronacrisis te milderen.  – Op 9 april 2020 trad het KB nr. 2 van 9 april 2020 in werking met betrekking tot “de verlenging van de verjaringstermijnen

Recente coronamaatregelen voor ondernemingen Lees verder »