Zedendelicten: steeds audiovisuele opname bij verhoor?

Op 2 april 2021 werd door de Ministerraad het voorontwerp van de wet voor de hervorming van het seksueel strafrecht goedgekeurd.

Wij zetten reeds de meest ingrijpende veranderingen van deze hervorming voor u op een rij (lees het hier)

Op 4 mei 2021 heeft de Hoge Raad voor de Justitie zich tevens uitgesproken over het wetsvoorstel omtrent de veranderingen van de audiovisuele opname van een verhoor.

De Hoge Raad voor de Justitie is er immers voorstander van om voortaan het verhoor van alle slachtoffers en getuigen van seksuele misdrijven audiovisueel op te nemen.

Wat is een audiovisueel verhoor?


De term “audiovisueel” haalt reeds de kern van het verhoor aan: het verhoor wordt opgenomen, zowel visueel als met audio.

Daarenboven wordt het audiovisueel verhoor steeds op eenzelfde stapsgewijze manier door specialisten afgenomen. Speciale aandacht gaat hierbij naar bescherming van de kwetsbare verhoorde persoon.

Bij een audiovisueel verhoor is er telkens sprake van een regie- en verhoorlokaal. Het slachtoffer of de getuige mogen met hun vertrouwenspersoon plaatsnemen in het verhoorlokaal, alwaar het effectieve verhoor zal plaatsvinden.

Aangrenzend aan dit lokaal bevindt zich een regielokaal, alwaar het technisch materiaal zich bevindt. Van hieruit volgt een regisseur het verhoor mee. Hij is verantwoordelijk voor de opname van het verhoor. De verhoorder kan tijdens het verhoor ook op de regisseur terugvallen – dewelke tevens een opleiding heeft gevolgd – wanneer hij in een impasse zou raken.

Ook andere personen zoals een psychiater, … kunnen in het regielokaal aanwezig zijn ter ondersteuning.

Voor wie wordt het audiovisueel verhoor op heden gebruikt?


Doorgaans wordt het verhoor van verdachten, getuigen of slachtoffers niet audiovisueel opgenomen. De mogelijkheid bestaat, maar het is niet de regel.

De wet maakt hierbij de uitzondering voor minderjarigen en kwetsbare meerderjarigen die het slachtoffer zijn geworden of getuigen zijn van seksuele misdrijven. Zij worden per definitie steeds audiovisueel verhoord.

Deze bescherming werd o.a. ingebouwd omdat deze tot gevolg kan hebben dat het proces-verbaal van dat verhoor of de audiovisuele gegevensdragers de persoonlijke verschijning van het slachtoffer of de getuige voor de rechtbank kunnen vervangen.

Toekomst? 

Er werd door de Hoge Raad van Justitie een advies verleend over een wetsvoorstel dat deze uitzondering wil uitbreiden tot alle slachtoffers of getuigen van die seksuele misdrijven, dus ook niet-kwetsbare meerderjarigen.

De Hoge Raad van Justitie is alvast een voorstander van deze uitbreiding, maar meent dat deze op een andere wijze dient uitgevoerd te worden dan het wetsvoorstel. De Hoge Raad van Justitie nodigt de wetgever uit hierover een globale reflectie te voeren.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Wenst u hierover meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00

10 mei 2021