Geen lockdown, wel overmacht. Wat met mijn loon?

U slaat de krant open, u zet de radio aan of kijkt naar de televisie. Overal wordt u geconfronteerd met het Convid-19 virus, beter bekend als het coronavirus. 

De overheid heeft inmiddels strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus terug te dringen. 

Er is nog geen sprake van een lockdown zoals in Italië maar scholen, restaurants en cafés moeten onherroepelijk dicht. Of het hier bij zal blijven is koffiedik kijken. Wat is de mogelijke impact op uw loon? 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Meer en meer werkgevers bevinden  zich in een situatie waarin de economische activiteiten tijdelijk niet uitgeoefend kunnen worden. In dergelijke situatie is de werkgever verhinderd om werk te verschaffen wegens een plotse , onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van zijn wil, ook wel overmacht genoemd. Als gevolg hiervan zal ook de uitbetaling van de lonen bemoeilijkt of onmogelijk worden.

Een werkgever die omwille van overmacht zijn werknemers niet kan tewerkstellen, kan zijn personeel wel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen. Tijdens deze periode kunnen de werknemers ter vervanging van hun loon genieten van een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De werkgever dient hiervoor een elektronische aangifte te doen bij het werkloosheidsbureau.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Indien u als werknemer in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt geplaatst, bent u gerechtigd op een uitkering van de RVA ten belope van 65% van uw loon ongeacht de gezinstoestand. Het loon waarop de uitkering wordt berekend, is wel begrensd tot 2.754,76 euro per maand.

De overheid heeft omwille van het coronavirus de intentie geuit om de uitkering tijdelijk te verhogen tot 70% van het loon. De nodige stappen worden gezet om deze maatregel effectief uit te voeren.

Preventiemaatregelen

Een lockdown is een zeer verregaande maatregel die de overheid alleen zal nemen indien de verspreiding van het virus op geen andere manier kan bestreden worden. Momenteel verdient het aanbeveling de preventiemaatregelen te volgen die de overheid communiceert:

  • afstand houden op de werkvloer;
  • regelmatig grondig de handen wassen;
  • vergaderingen uitstellen of via videoconferentie organiseren;
  • in overleg met de werkgever thuiswerken.

Heeft u nog vragen over de impact van het coronavirus op de arbeidsovereenkomst, aarzel niet en contacteer Mr. Maxim KORTHOUDT, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

12 maart 2020