Het recht op betaald vaccinatieverlof staat in de steigers, wat weten we al?

De ministerraad keurde op 12 februari 2021 een voorontwerp goed van het zogenaamde vaccinatieverlof, of in officiële termen “de wet over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus”. In het kader van de vaccinatiestrategie kent de wetgever met andere woorden aan de werknemers het recht toe om afwezig te blijven van het werk voor de tijd dat hij/zij gevaccineerd wordt, en dit zonder het verlies van loon.

Op basis van de tekst van het voorontwerp zal de werknemer twee voorwaarden moeten vervullen om beroep te kunnen doen op het vaccinatieverlof:

1. Voorafgaand informeren van de werkgever

De werknemer zal op voorhand aan de werkgever moeten laten weten wanneer hij afwezig zal zijn. Bovendien zal hij het verlof moeten aanwenden waarvoor het bedoeld is. Om discussies rond de voorafgaande verwittiging te vermijden, heeft de Nationale Arbeidsraad aan de regering gevraagd om een concreet en doeltreffend vaccinatieplan op te stellen zodat de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht kan worden over het ogenblik en tijdsslot van de vaccinaties van de werknemers. De organisatorische en financiële impact moet voor de werknemers zo beperkt mogelijk blijven.

2. Bewijs van vaccinatie


Om het vaccinatieverlof toegekend te krijgen, zal de werknemer moeten kunnen bewijzen dat hij effectief gevaccineerd zal worden. Op basis van het voorontwerp zou het volstaan voor de werknemer om de uitnodiging tot oproeping van vaccinatie voor te leggen.

Concreet 

De werknemer zal recht hebben op bezoldigd omstandigheidsverlof voor de vaccinatie tegen het coronavirus, mits hij dus op voorhand de werkgever in kennis stelt én hij het verlof wel degelijk gebruikt voor het doel waarvoor het werd opgericht. Verdere concretere modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden door de regering. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte. Volg dus zeker onze nieuwsberichten.

Indien u nog vragen hebt over de invoering van het vaccinatieverlof, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

21 februari 2021