In de val gelokt op het internet: Sextortion

Het begrip ‘sextortion’ klinkt wellicht niet meteen bekend in de oren, maar de naam ‘Eveline’ misschien wel? Deze persoon perste in september 2020 enkele bekende Vlamingen af door hun naaktfoto’s en -filmpjes te verspreiden op het internet, onder de schuilnaam ‘Eveline’. Dit is jammer genoeg slechts één van de vele gevallen van sextortion die voorkomen op het internet en sociale media zoals Snapchat en Instagram.

Het tijdperk van sociale media waar we ons momenteel in bevinden, brengt helaas heel wat nieuwe vormen van (seksuele) misdrijven met zich mee, zoals bijvoorbeeld het fenomeen ‘sextortion’. Hierbij worden jongeren, maar ook volwassenen, via het internet overtuigd om intieme beelden van zichzelf door te sturen. Vervolgens wordt het slachtoffer gedwongen om geld te betalen of meer intieme beelden door te sturen, zo niet dreigt de afperser de doorgestuurde beelden te verspreiden.

Het verspreiden van seksueel getinte inhoud zonder toestemming wordt strafbaar gesteld door artikel 417/9 van het Strafwetboek. Hieronder valt het tonen, toegankelijk maken of verspreiden van visuele of geluidsinhoud van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.

Uit de forse stijging van meldingen van sextortion die worden gedaan bij Child Focus, blijkt dat vooral jongeren het doelwit zijn van seksuele afpersers. Wanneer het echter gaat om de verspreiding van intieme beelden van een minderjarige, hangt hier een aanzienlijk hogere strafbaarstelling aan vast dan wanneer het gaat om intieme beelden van een meerderjarige. Zo wordt het verspreiden van seksueel getinte inhoud van een minderjarige immers gekwalificeerd als het verspreiden van kinderpornografie, wat een zwaardere straf kan opleveren.

Hoewel het internet niet meer weg te denken is uit onze maatschappij en een fijne manier kan zijn om contact te hebben met andere mensen, heeft het helaas dus ook een keerzijde. Daarom is het belangrijk om altijd na te gaan met wie je contact hebt op het internet. Het delen van intieme foto’s of filmpjes met iemand die je vertrouwt is niet strafbaar als dit gebeurt uit vrije wil en met wederzijdse toestemming, maar wees hier steeds voorzichtig mee.

Werd u slachtoffer van seksuele afpersing, of wordt u hiervan beschuldigd? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze zedenspecialisten bij Bannister Advocaten op 03/369.28.00 of info@bannister.be.