Hoe lang is levenslang?

In 1996 werd in België de doodstraf afgeschaft, waardoor de zwaarste straf die men vandaag in ons land kan krijgen een levenslange gevangenisstraf is.

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet kan echter vervroegd vrijkomen, ook wanneer die persoon veroordeeld werd tot levenslang.

In die optiek heeft het Hof van Beroep in Antwerpen dan ook recent beslist dat de beruchte misdadiger Freddy Horion binnen de 6 maanden naar een instelling buiten de gevangenis moet worden gebracht. Dit, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag dat hij nog in de gevangenis moet verblijven.

De aanloop naar…

 

Horion probeerde de voorbije jaren verschillende keren om vervroegd vrij te komen, maar dat is nooit gelukt. In 2018 oordeelde een panel van onafhankelijke gerechtspsychiaters echter dat Freddy Horion niet gevaarlijk meer is en dus niet meer thuishoort in de gevangenis. Hun advies luidde dat hij opgenomen moest worden in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC), als tussenstap richting een vervroegde vrijlating.

Het advies om Horion tussen de gevangenis en een vervroegde vrijlating op te laten nemen in een FPC stuitte echter op weerstand van de Belgische Staat, dewelke enerzijds aanhaalde dat Horion geen geïnterneerden-statuut geniet, hetgeen normaliter vereist is voor een opname in een FPC. Anderzijds stelde de Staat dat ze de tussenstap niet wilde financieren.

De Strafuitvoeringsrechtbank heeft ondanks het verzet van de Belgische Staat, op 13 maart 2023, bevestigd dat een tussenstap tussen de gevangenis en de terugkeer naar de maatschappij noodzakelijk is, maar heeft eraan toegevoegd dat dergelijke tussenstap ook zou kunnen geschieden in een transitiehuis.

Daarnaast is op 9 mei 2023 ook een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geveld, waarin het Hof België veroordeelt. Het oordeelde dat in casu artikel 3 van het EVRM geschonden werd, oftewel het verbod op onmenselijke bestraffingen.

Opnieuw wijst het EHRM ons land met de vinger omdat het er na vele jaren nog steeds niet in slaagt om de invrijheidstelling van levenslang gestraften ook in de praktijk mogelijk te maken.

…een bevel tot het respecteren van het verbod op onmenselijke bestraffingen

 

Omwille van voorgaande wetenschappelijke en juridische redenen en na afwijzing van de financiële argumenten van de Belgische Staat oordeelde het Hof van Beroep dus dat Horion voldoende bewezen heeft dat hem geen realistisch perspectief op invrijheidstelling wordt geboden.

Hebt u vragen over vervroegde vrijlating? Als u op zoek bent naar een gespecialiseerde advocaat kunt u ons contacteren via info@bannister.be of via ons telefoonnummer 03/369.28.00. Onze strafrechtadvocaten helpen u graag verder.