Steven Van Geert

Partner

Steven Van Geert is partner bij Bannister Advocaten, waar hij aan het hoofd staat van het departement familierecht en familiaal vermogensrecht.

Hij studeerde met grote onderscheiding af aan de Universiteit Antwerpen als Master in de Rechten. Onmiddellijk daarna startte hij als advocaat aan de Balie te Antwerpen, thans Balie Provincie Antwerpen.

Gedurende zijn studies ontwikkelde hij reeds een bijzondere interesse voor Familierecht, Familiaal Vermogensrecht en Algemeen Burgerlijk Recht. Deze interesse bouwde hij verder uit in zijn carrière als advocaat door zich in deze materies verder te specialiseren. 

Met juridische precisie en het nodige inlevingsvermogen begeleidt Steven cliënten bij onderhandelingen en doorheen procedures voor de rechtbank. Hij deinst er daarnaast niet voor terug om scherp en stevig uit de hoek te komen al naargelang de zaak daartoe noodzaakt. 

In de rechtbank weet hij zijn gave voor het woord steeds aan te wenden om uw zaak vol overgave te bepleiten. Een kwaliteit die hij reeds bekroond zag als winnaar van diverse pleitwedstrijden in binnen- en buitenland.

Verder engageert Steven zich zeer actief binnen de Balie te Antwerpen als bestuurslid van De Conferentie. Daarbij organiseert hij allerhande activiteiten en vormingsdagen door en voor advocaten, die nuttige contacten en een aanzienlijk netwerk opleveren.

Voorkeurmateries
Familierecht (echtscheidingen en kind-regelingen)
Familiaal Vermogensrecht (nalatenschappen en erfenissen)
Algemeen Burgerlijk Recht