Wat mag je van uw advocaat verwachten tijdens de Covid-19 crisis?

A) Ik heb een reeds lopende zaak voor de rechtbank

Gaat mijn zitting voor de rechtbank door?

In principe worden inleidingszittingen, pleitzittingen en vonnissen/arresten door de Covid-19 maatregelen (onbepaald) uitgesteld.

Wanneer uw zitting onbepaald wordt uitgesteld, zal het Openbaar Ministerie U automatisch in kennis stellen van de nieuwe zittingsdatum.

De andere mogelijkheid is dat uw zaak wordt uitgesteld naar een nieuwe, reeds bepaalde zittingsdatum.

Er zijn immers een aantal uitzonderingen op de regel :

  • Raadkamers in het kader van de voorlopige hechtenis
  • (Hoogdringende) pleitzaken
  • (Hoogdringende) vonnissen

Betreft uw dossier één van de bovenstaande uitzonderingen, dan wordt uw dossier wel behandeld.

Of een zaak doorgaat, zal afzonderlijk door de behandelende rechtbank en kamer beslist worden.

BANNISTER ADVOCATEN

• Vanzelfsprekend volgt Bannister Advocaten ieder dossier afzonderlijk zorgvuldig op en stellen wij iedere cliënt in kennis van uitstel ( en de nieuwe zittingsdatum).

• Wij blijven zowel telefonisch als per mail beschikbaar. (03 369 28 00 / info@bannister.be)

Wat als uw advocaat niet komt pleiten?

Op de zitting dient u ofwel in persoon aanwezig te zijn ofwel door een advocaat vertegenwoordigd te zijn.

Indien noch uw advocaat, noch uzelf op de zitting aanwezig was zal alsnog een besluit genomen worden in uw zaak.

Afhankelijk van de procedure, zal moeten nagegaan worden welke stappen u nog kan ondernemen.

Bannister Advocaten kan voor u uitzoeken wat er in uw situatie nog mogelijk is.

BANNISTER ADVOCATEN

• Onze advocaten nemen de uitzonderlijke zittingen voor u waar.

• Wij vertegenwoordigen onze cliënten indien nodig ( wanneer u zelf niet aanwezig kan zijn).

Wat als uw advocaat U niet bezoekt in de gevangenis?

Indien u op heden in de gevangenis verblijft, zal u omwille van de coronamaatregelen niet overgebracht worden naar de rechtbank.

U kan er tijdens deze uitzonderlijke situatie voor opteren om uw zaak uit te stellen, dan wel om u te laten vertegenwoordigen door uw advocaat.

Wij zullen u met betrekking tot deze beslissing uitgebreid adviseren.

De gevangenissen staan het bezoek van advocaten aan cliënten toe.

BANNISTER ADVOCATEN

• We zorgen ervoor om 24/7 optimaal telefonisch bereikbaar te zijn voor cliënten uit de gevangenis. Omwille van deze crisis krijgen gedetineerde extra belkrediet waardoor het mogelijk is om in nauw contact te blijven met de advocaat.

• Indien er dringende zaken besproken moeten worden, richten wij een terugbel verzoek aan de griffie zodat er snel in contact kan worden getreden.

• Indien een telefonisch onderhoud ontoereikend is, gaan wij nog steeds onze cliënten in de gevangenis bezoeken.

B) Ik wens bijstand van een advocaat

Indien u momenteel nog geen advocaat heeft of niet tevreden bent van de bijstand van uw huidige advocaat, staan wij graag voor u klaar.

U kan ons kantoor steeds vrijblijvend telefonisch of per mail contacteren. (03 369 28 00 / info@bannister.be)

Bannister Advocaten staat volledig digitaal ter uwer beschikking. Middels videoconferenties zal uw consultatie volledig online kunnen plaatsvinden.

Wij volgen nadien uw dossier stipt op en houden u, zoals steeds, van elke stap op de hoogte. Bannister Advocaten is meer dan ooit klaar voor de toekomst.

2 april 2020