Waarom blijven slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak stil?

Door bewegingen zoals #MeToo komen de laatste jaren meer en meer mensen naar buiten met hun verhaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toch blijft het merendeel van zedendelicten nog steeds onder de radar, zonder dat het slachtoffer zijn of haar ervaringen bekendmaakt. Zo maakte twee derde van onze Belgische bevolking al seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, maar zoeken de meesten hiervoor geen hulp en doen er nog minder aangifte van deze feiten. De vraag is waarom slachtoffers vaak aarzelend zijn om hun verhaal te delen of om aangifte te doen?

Er kunnen heel wat redenen zijn waarom een slachtoffer van een zedenfeit zich hierover in stilzwijgen hult. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat het slachtoffer vreest voor de gevolgen voor zijn of haar relaties met familie en vrienden. Het kan ook zijn dat het slachtoffer niet wil dat de dader gestraft wordt, of omdat het slachtoffer elke vorm van publiciteit wil vermijden.

Een van de voornaamste redenen blijft echter de vrees voor reacties van ongeloof van anderen. Het concept ‘victim blaming’ waarbij er jammerlijke reacties volgen zoals dat het slachtoffer ‘het wel verdiend zal hebben’ of ‘zal hebben uitgedaagd’, is helaas nog steeds een realiteit.

Ook heersen er nog misvattingen met betrekking tot seksuele misdrijven. In de ogen van veel buitenstaanders gebeurt een verkrachting altijd in een donker steegje door een onbekende man, alle andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn voor hen minder geloofwaardig.  In de realiteit nemen zedenfeiten echter zeer verschillende vormen aan en gebeuren ze zelfs het vaakst in iemands kenniskring.

Al deze elementen samen zorgen er vaak voor dat de drempel best hoog ligt voor een slachtoffer om aangifte te doen van de gebeurtenissen.

Hoewel net dat bekomen van gerechtigheid vaak een cruciale stap is bij iemands traumaverwerking, kan de stilte doorbreken soms nog zeer overweldigend aanvoelen. Daarom blijven bewegingen zoals #MeToo onmisbaar om slachtoffers het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan bij het doen van hun verhaal. Er heerst echter nog steeds een nood aan meer sensibilisering rond seksueel geweld om dit fenomeen bespreekbaarder te maken. Op die manier steunen we enerzijds de slachtoffers, maar kan dit anderzijds hopelijk ook een preventieve werking hebben.

Als specialisten in zedenzaken staan de strafrechtadvocaten van Bannister steeds klaar om een luisterend oor te bieden en u in alle discretie te begeleiden bij verdere juridische stappen. Aarzel niet om ons te contacteren op 03/369.28.00 of info@bannister.be.