Vrijspraak voor aanranding van de eerbaarheid

Bannister advocaten stond de heer W.T. bij in zijn procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen waar hij werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid.

W.T. kwam via de website ‘Redlights’ in contact met mevrouw X, die zichzelf in een zeer expliciete advertentie uitgaf als een meerderjarige escorte van 20 jaar.

Zij hebben elkaar één keer fysiek ontmoet om tegen betaling kort seksuele betrekkingen te hebben.

Plots kreeg deze cliënt, enkele maanden later, een brief tot uitnodiging verhoor in zijn brievenbus; er zou een strafonderzoek tegen hem lopen wegens zedenfeiten gepleegd op een minderjarige tussen de 14 en 16 jaar oud. Blijkbaar was mevrouw X in feite nog maar 15 jaar, in plaats van de 20 jaar waarvoor ze zich uitgaf.

Volgens de Belgische strafwet is het stellen van seksuele handelingen met een persoon jonger dan 16 jaar altijd strafbaar onder de kwalificatie van ‘aanranding van de eerbaarheid’ zoals vermeld in de artikelen 372-375 Strafwetboek.

De minderjarige persoon jonger dan 16 jaar kan juridisch gezien namelijk nooit instemmen met eender welke seksuele handeling.

Tijdens de zitting werd echter toch de vrijspraak bepleit.

Er werd namelijk beargumenteerd dat er een onoverwinnelijke dwaling omtrent de leeftijd van mevrouw X in hoofde van cliënt heerste omdat hij op het ogenblik van hun contact in de werkelijke overtuiging was dat zij meerderjarig was. Deze stelling werd onderbouwd door de verschillende feitelijke elementen aanwezig in het strafdossier.

Zo heeft mevrouw X zich allereerst voorgedaan als een meerderjarig persoon. Daarenboven werd er gewezen op de algemene gebruikersvoorwaarden van de website ‘Redlights’; deze is uitsluitend toegankelijk voor meerderjarige personen. Tot slot deden de uiterlijke kenmerken van mevrouw X, de cliënt totaal niet vermoeden dat hij seksuele betrekkingen had met een minderjarig persoon.

W.T. -en ieder ander persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden- had onmogelijk kunnen weten dat mevrouw X minderjarig was.

Het Openbaar Ministerie stelde dat cliënt zich niet kon beroepen op de onoverwinnelijke dwaling en dat hij toch veroordeeld diende te worden, daar hij niet voldoende geïnformeerd zou hebben naar de leeftijd van de prostituee zoals een normaal zorgvuldig persoon had moeten doen.

De rechtbank oordeelde in casu echter dat, in de context van een prostitutiebezoek, sekswerkers vaak hun werkelijke identiteit wensen af te schermen omwille van privacy-redenen. Men kan van een klant dan ook niet verwachten dat deze telkens om een officieel identiteitsdocument verzoekt, om de werkelijke leeftijd van de sekswerker te verifiëren.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft onze argumentatie gevolgd en zij hebben de onoverwinnelijke dwaling in hoofde van cliënt aangenomen en hem vrijgesproken voor aanranding van de eerbaarheid.

Bannister Advocaten kan u bijstaan indien u verdachte of inverdenkinggestelde bent. Neem contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00.