U wordt slachtoffer van seksueel geweld. Waar kan u meteen terecht?

Meer dan 60 procent van onze bevolking kreeg al eens te maken met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag (denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanranding van de eerbaarheid/aantasting van de seksuele integriteit, grooming of verkrachting). Preventieve maatregelen én een goede ondersteuning nà de feiten zijn noodzakelijk.

Naar aanleiding van de Conventie van Istanbul, die streeft naar het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, werd in België het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) opgericht. Deze zorgcentra liggen verspreid over tal van ziekenhuizen in ons land, waar men als slachtoffer gratis terecht kan. Deze centra zijn 24/7 beschikbaar en bieden allerlei verschillende soorten hulpverlening aan, samengebundeld op één plek.

Welke hulp biedt het Zorgcentrum Seksueel Geweld aan?

  • Medische zorg

Men kan in eerste instantie bij het ZSG terecht voor verzorging van eventuele verwondingen opgelopen ten gevolge van seksueel geweld, alsook voor onderzoek en behandeling van fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen. Indien nodig kan er beroep worden gedaan op gespecialiseerde artsen.

  • Psychische zorg

Er staat voor elk slachtoffer een forensisch verpleegkundige ter beschikking om meteen na de traumatische ervaringen een luisterend oor en psychische ondersteuning te bieden. Daarnaast wordt het slachtoffer begeleidt door een ZSG-psycholoog gedurende het verdere verloop van het verwerkingsproces.

  • Forensische zorg

De forensisch verpleegkundige doet ook vaststellingen van de letsels en onderzoekt sporen van de pleger die in een latere fase als bewijsmateriaal kunnen dienen. Het slachtoffer beslist nog steeds zelf of hij/zij een klacht wil neerleggen en of dat bewijsmateriaal dan gebruikt mag worden.

Op de website van het ZSG vindt men nog enkele belangrijke tips om na de feiten zo goed mogelijk de sporen te bewaren.

  • Klachtneerlegging

Het slachtoffer kiest uiteindelijk zelf of hij/zij een klacht wil neerleggen. Mocht dat het geval zijn, kan dit ook in het ZSG bij een inspecteur die een speciale opleiding in zedenzaken heeft gekregen. Deze is dus speciaal opgeleid en geselecteerd om de eerstelijnsrol op te nemen bij melding van zedenfeiten om eventuele secundaire victimisatie te beperken.

Daarnaast is er voor minderjarigen nog een specifieke sectie, TAM (Techniek Audiovisueel verhoor van Minderjarigen), waarin politieleden die omgaan met minderjarige slachtoffers van zedenfeiten een bijkomende specifieke opleiding hebben genoten.

Indien het te moeilijk is om meteen een beslissing te nemen over klachtneerlegging, heeft het slachtoffer ook de mogelijkheid om enkele weken na het onderzoek bij het ZSG alsnog klacht neer te leggen voor de zedenfeiten die hij of zij heeft meegemaakt. Bij deze latere verhoren kan één van onze zedenadvocaten u vergezellen als ondersteuning.

Emergency Victim Assistance

Door de multidisciplinaire aanpak van het ZSG is het cruciaal dat alle actoren op elkaar zijn afgestemd zodoende de juiste hulpverlening te kunnen bieden. Daarom werd er onlangs in enkele politiezones van Brussel een cel Emergency Victim Assistance (EVA) opgericht om bij te dragen aan de opvang van slachtoffers van seksueel geweld. De EVA-cel bestaat uit specifiek opgeleide politieleden die in staat zijn om een kwaliteitsvol en slachtoffergericht verhoor af te nemen van het slachtoffer.

De EVA-cel of zedeninspecteur die ter plaatse komt zorgt voor een nauwere samenwerking tussen het ZSG en de politie, waardoor de drempel lager ligt voor het slachtoffer om klacht te kunnen neerleggen in een veilige omgeving.

Het is aangewezen dat men zo snel mogelijk na de feiten de behandeling en eventuele juridische ondersteuning krijgt die men nodig heeft. Daarom zijn de Zorgcentra na Seksueel Geweld steeds beschikbaar en kan men in de eerste zeven dagen na de feiten meteen bij hen terecht. Is het langer dan zeven dagen geleden dan maakt men best eerst een afspraak. Wij als gespecialiseerde zedenadvocaten kunnen uw juridische gids zijn doorheen deze moeilijke periode.

Bent u slachtoffer van enige vorm van seksueel geweld of wenst u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.