Ward Reniers

Ward Reniers behaalde zijn Masterdiploma in de rechten met grote onderscheiding aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Een deel van zijn opleiding genoot hij in de Franse taal aan de Université Saint-Louis.

Naarmate de opleiding vorderde groeide zijn interesse in het straf- en strafprocesrecht. Hij liep verschillende stages, onder meer bij het Parket van de Procureur des Konings te Leuven. In zijn masterthesis onderzocht hij de invloed van technologie op de bewijsmiddelen in het strafrecht.

In oktober 2020 vond hij zijn match bij Bannister en trad Ward Reniers toe tot de Antwerpse balie onder het patronaat van Christophe Van Mechelen.

Ward Reniers stelt de noden van de cliënt voorop en zorgt voor een transparante communicatie. Zijn gedrevenheid uit zich in een persoonlijke aanpak, telkens op maat van de cliënt.

Voorkeurmateries
Strafrecht