Roeland Vanstaen

Roeland Vanstaen behaalde in 2008 zijn diploma van Licentiaat/Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen). Daarna behaalde Roeland in 2009 een Master in de Intellectuele Rechten (HUBrussel) en in 2012 heeft Roeland het diploma van Master in het Ondernemingsrecht behaald (Universiteit Antwerpen).

Roeland is sinds 1 oktober 2009 verbonden aan de Balie van Antwerpen en sloot op 2 september 2019 aan bij het kantoor. Als junior-partner is Roeland verantwoordelijk voor het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Als advocaat legt Roeland zich toe op diverse materies binnen het ondernemingsrecht, in het bijzonder binnen het vennootschapsrecht (overnames, begeleiding van onderhandelingen, opstellen van contracten, corporate housekeeping, corporate litigation), het ondernemingsrecht in het algemeen (handelscontracten, onrechtmatige mededinging), het insolventierecht (gerechtelijke reorganisatie, faillissement, herstructurering) en de intellectuele rechten (auteurs- en merkenrecht).

In dat kader adviseert Roeland (nationale en internationale) ondernemingen en staat hij cliënten bij met raad en daad in het kader van onderhandelingen, beslissingsprocessen en gerechtelijke procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken.

Roeland hecht belang aan persoonlijk contact en opbouw van vertrouwen; en biedt doelgerichte/-treffende oplossingen op maat.

Hij is Nederlandstalig en werkt tevens in het Engels en het Frans.

Voorkeurmateries
Vennootschapsrecht
Ondernemingsrecht in het algemeen
Insolventierecht
Intellectuele rechten