Olivier Eloot

Olivier Eloot behaalde een Master in de Geschiedenis in 2009 en een Master in de Rechten in 2013, beiden met grote onderscheiding aan de UGent.

Hij werkte zeven jaren aan de Gentse rechtenfaculteit als wetenschappelijk medewerker. Zijn onderzoek had financieel privaatrecht als onderwerp, meer bepaald de privaatrechtelijke werking van de MiFID gedragsregels. Dit onderzoek speelde zich af op het snijpunt van verbintenissenrecht, financieel recht en Europees recht. Hij bouwde doorheen de jaren dan ook een diepgaande kennis van deze materies op en schreef een aantal gezaghebbende artikelen. Hij is nog steeds als vrijwillig medewerker aan deze faculteit verbonden. In zijn jaren aan de UGent ontdekte Olivier een passie voor onderwijs. Daarom is hij sinds 2020 aan de Universiteit van Antwerpen als deeltijds assistent Juridische Argumentatieleer aan de slag.

In april 2021 vervoegde hij het team contract -en economisch recht van Bannister waar hij zijn ruime kennis van deze materie in de praktijk omzet.

Voorkeurmateries 
Verbintenissenrecht
Economisch recht
Financieel recht