Manon Cop

Junior Partner

Manon Cop heeft zich tijdens haar studies aan de Universiteit van Antwerpen gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht.

Manon bouwde tijdens haar ervaring als advocaat een specifieke expertise op in zedenmisdrijven. Ze heeft ook gewerkt als juriste bij CAW slachtofferhulp.

Vandaag leidt zij de cel ‘zeden’ binnen het ruimere strafrecht departement van Bannister advocaten. Manon behandelt 24/7 uitsluitend zedendossiers. Ze is overtuigd van het feit dat iedereen recht heeft op verdediging en staat zowel verdachten als slachtoffers met hart en ziel bij.

Naast haar praktijkervaring is Manon tevens auteur. Zo schreef zij een handboek omtrent de hervorming van het seksuele strafrecht “HET NIEUWE SEKSUEEL STRAFRECHT. Artikelsgewijze bespreking van de hervorming anno 2022” 

Hiernaast schreef zij ook meerdere publicaties in tijdschriften omtrent zedenfeiten:

  • “Seksueel strafrecht anno 2021; broodnodige (r)evolutie?”, Rechtskundig Weekblad
  • “Bewijslast in zedenzaken, een blijvend struikelblok voor justitie”, Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten
  • “Toestemming in het seksueel strafrecht, meer dan alleen nee is nee”, Rechtskundig Weekblad

Respect, vertrouwen en discretie staan centraal in haar relatie met de cliënt.

Manon behartigt haar dossiers steeds zeer grondig en bespreekt graag samen uw dossier.

Voorkeurmateries
Strafrecht – Zeden

Bezoek de specialisatiewebsite op zedenadvocaat.be