Sinterklaas en zijn assistenten zijn terug in het land, wat met limosa en dimona?

Recent is Sinterklaas met zijn assistenten vanuit het verre Spanje per boot aangekomen in België. Alle kindjes zijn braaf geweest maar is de Sint wel braaf geweest met zijn Limosa en Dimona aangiftes?

Limosa

Sinds 1 april 2007 is de werkgever van  buitenlandse werknemers met een tijdelijke of deeltijdse opdracht in België  verplicht de Limosa-melding te doen. De Sint dient de Limosa-melding van zijn assistenten in orde te brengen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor ze beginnen met het uitdelen van cadeautjes. Volgende gegevens mag hij hierbij zeker niet vergeten mee te delen aan minister Magie De Block: de identificatiegegevens van zijn assistenten, van zijn eigen Spaanse onderneming en van de Belgische gebruiker (s).  Ook de begin- en einddatum van de detachering, de aard van de diensten en de plaats waar de prestaties worden geleverd, zal hij moeten prijs geven.  

Sinterklaas zou de dans kunnen ontspringen. Zijn assistenten zouden we kunnen bestempelen als internationale artiesten met faam waardoor de verplichte Limosa-melding vervalt. Dit is één van de categorieën die vrijgesteld zijn van de verplichte Limosa-melding.   

Opgelet! De assistenten zullen maar legaal cadeautjes kunnen uitdelen in België indien zij eveneens over een verblijfsvergunning/toelating tot arbeid beschikken.

Dimona

In principe moet iedere werkgever, Goedheiligman of niet, alle aanwervingen en uitdiensttredingen van werknemers elektronisch meedelen aan de RSZ. Dit is de befaamde Dimona-aangifte of Déclaration IMmédiate – ONmiddellijke Aangifte. 

Sinterklaas zou deze aangifte moeten doen voor zijn assistenten met cadeaus op de daken beginnen te klauteren. Toch moet Sinterklaas zich geen zorgen maken over Dimona. De werknemers die vanuit een in het buitenland gevestigde onderneming naar België worden gedetacheerd zijn uitgesloten van de Dimona-melding, op voorwaarde dat zij ingevolge een internationaal akkoord tijdens hun tewerkstellingen in België onderworpen blijven aan een buitenlands stelsel voor sociale zekerheid.

In de veronderstelling dat de NV Sinterklaas&co in Spanje gevestigd is, vallen de assistenten onder de Spaanse sociale zekerheid en vervalt de Dimona-aangifte.  

Sinterklaas kan met een gerust hart op zijn paard over de daken huppelen. Krijgt u liever niet de roe, laat u dan goed begeleiden bij de aangiftes.  

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Mr. Maxim KORTHOUDT beantwoordt graag al uw vragen.

Maxim Korthoudt

Meer info