Quarantaine: wat met de verblijfsregeling voor kinderen?

De vrees van vele ouders in deze Corona-tijden: een melding van de school dat er meer dan één corona-besmetting is in de klas van je zoon of dochter, zodat de hele klas in quarantaine moet gaan. Plots moet je thuiswerk combineren met de opvang van je kind. Deze combinatie is zwaar. Kan je als gescheiden ouders in deze omstandigheden de verblijfsregeling van de kinderen aanpassen?

De verblijfsregeling vastgelegd in overeenkomst of vonnis

Gescheiden ouders kunnen hun afspraken over het verblijf van de kinderen vastleggen in een overeenkomst. Als ouders geen overeenkomst kunnen of willen sluiten kan de familierechter ook een verblijfsregeling opleggen in een vonnis.
Eén van de ouders kan niet eenzijdig beslissen om de verblijfsregeling niet langer na te leven.
In Corona-tijden wordt hierop geen uitzondering gemaakt. 

De verblijfsregeling tijdens de coronapandemie

Ondanks de pandemie blijft de verblijfsregeling van de kinderen onverkort van kracht. Kinderen verblijven, als dat zo is bepaald, dan ook nog steeds bij elk van beide ouders. Er bestaat geen verbod op contact binnen gezinsverband. Dit geldt ook voor gescheiden ouders.

Reeds tijdens de eerst coronagolf, in maart 2020, werd dan ook duidelijk gesteld dat een kind naar zijn andere ouders brengen een essentiële verplaatsing is, ook als een kind in het buitenland woont.

Ouders mogen de pandemie dan ook niet misbruiken om de contacten met de andere ouder te dwarsbomen.

Anderzijds kunnen ouders wel steeds samen bekijken of hun huidige regeling nog steeds is aangepast aan hun noden en die van de kinderen en eventueel nieuwe afspraken in een overeenkomst vastleggen.

Wat bij quarantaineplicht?

Wanneer zoon- of dochterlief in quarantaine moet ligt het anders.

Het kind moet in die situatie bij de ouder blijven waar het was op het moment dat de quarantaine begon en dit tot de quarantaine afloopt.

Dit wordt beschouwd als een geval van medische overmacht waarin de verblijfsregeling wordt geschorst.
De ouder moet op dat ogenblik wel steeds een attest kunnen voorleggen waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat het kind in quarantaine wordt geplaatst. Dezelfde regel geldt natuurlijk ook als het kind zelf een coronabesmetting heeft opgelopen.

Wanneer het kind zich niet goed voelt, koorts heeft, moet hoesten,…maar er is nog geen besmetting vastgesteld dan is het aangewezen dat beide ouders met elkaar proberen overleggen hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Het gezond verstand zou hierbij moeten primeren. Komen de ouders echter niet overeen, dan blijft de vastgestelde verblijfsregeling doorlopen.

In de praktijk krijgen wij echter vooral vragen wanneer het kind op het einde van het verblijf bij de ene ouder in quarantaine moet. Volgens de huidige quarantaineregels verblijft het kind dan nog eens 10 dagen langer bij deze ouder. Zo kan het lang duren voordat de verblijfsregeling kan worden hervat en het kind opnieuw naar de andere ouder kan.

Zo’n lange periode overbruggen is niet altijd eenvoudig en vergt van ouders een goede communicatie. Creatieve oplossingen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld het kind met de andere ouder laten skypen, facetimen, raambezoekjes,…Vaak kiezen ouders er ook voor om de quarantaine te compenseren door het kind daarna wat langer bij de andere ouder te laten verblijven.

Open communicatie en de bereidheid om oplossingen te zoeken in het belang van zowel de kinderen als de ouders zijn hierbij cruciaal.

Als ouders er zelf onderling niet uitkomen raden wij hen aan beroep te doen op een bemiddelaar.

Bij Bannister beschikken wij over bemiddelaars die ouders kunnen begeleiden in het zoeken naar oplossingen op maat. Heeft u nog vragen? Ons gespecialiseerd team staat voor u klaar zodat u én uw kind niet in de kou blijven staan.