Politieagenten zijn vanaf nu ook getuigen

Op 21 juni 2022 velde het Hof van Cassatie een belangrijk princiepsarrest. Het Hof oordeelde namelijk voor het eerst dat politieagenten ook als getuigen mogen opgeroepen worden voor de Belgische rechtbanken.

Vooraleer getuigen (in het algemeen) opgeroepen kunnen worden, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.
Die voorwaarden liggen al langer vast.

Maar het feit dat politieagenten nu ook als getuigen opgeroepen kunnen worden in correctionele zaken, is nieuw in ons Belgisch rechtsstelsel.

In het verleden werden politieagenten namelijk niet als getuigen bestempeld, met als gevolg dat hun vaststellingen niet meer ter discussie stonden ter zitting. Zij konden, met andere woorden, niet ter zitting ondervraagd worden om te verifiëren hoe zij tot bepaalde vaststellingen kwamen of hoe het komt dat er sprake is van bepaalde tegenstrijdigheden tussen de ene en andere vaststelling.

Nu heeft het Hof van Cassatie die oude rechtspraak en meer specifiek een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen – waarin expliciet gesteld werd dat politieagenten geen getuigen zijn – verbroken.

Als gevolg wordt de Belgische rechtspraak aangepast aan de standaarden die al een tijdje geleden vastgelegd zijn door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Dat Hof oordeelde immers al in 2019 dat politieagenten als getuigen voor een rechtbank of hof van beroep mogen opgeroepen worden, net zoals deskundigen, slachtoffers en medebeklaagden.

Jorgen Van Laer en Hendrik Vandekerckhove van Bannister Advocaten zijn er met andere woorden in geslaagd de rechten van hun cliënt te beschermen.

Wordt u beschuldigd op basis van vaststellingen of verklaringen van anderen? Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.