Greenwashing: let op voor oneerlijke handelspraktijken

Klimaatverandering en de uitdagingen die er bij komen kijken zijn alom tegenwoordig. Consumenten zijn steeds vatbaarder voor duurzaamheidsclaims en bedrijven spelen hier graag op in. In het licht van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ nemen dan ook steeds meer bedrijven maatregelen om zichzelf te “verduurzamen”.

Dit valt toe te juichen, hoewel bedrijven er wel op moeten toezien dat ze zich niet schuldig maken aan greenwashing.

Wat is greenwashing?

Er is sprake van greenwashing wanneer bedrijven zich duurzamer of milieubewuster voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

Opgelet voor oneerlijke handelspraktijken

Steeds meer bedrijven spitsen hun marketingstrategie toe op duurzaamheid, milieu en ecologie. Consumenten willen steeds vaker dat de producten of diensten die ze aankopen ecologisch verantwoord zijn.

Het is voor bedrijven dan ook aanlokkelijk om te beweren dat ze meer doen voor het milieu dan effectief het geval is. Als bedrijf is het belangrijk er over te waken dat hun duurzaamheidsclaims er niet toe leiden dat de consument misleid zou worden. Wanneer duurzaamheidsclaims immers misleidend, fout of niet verifieerbaar zijn, maken bedrijven zich schuldig aan greenwashing.

Dit maakt zijn oneerlijke handelspraktijken en is dus verboden. Bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing riskeren boetes tot 80.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Voorkom greenwashing

De groene marketingstrategie van bedrijven moet voldoen aan de eisen die voor elke vorm van reclame gelden. De duurzaamheidsclaims moeten objectief verifieerbaar zijn en mogen niet fout of misleidend zijn.

Duidelijkheid

Maak duidelijk aan de consument wat er precies duurzaam is aan het product of de dienst die wordt aangeboden. Wanneer slechts een deel van de diensten of producten die een bedrijf aanbiedt duurzaam zijn, mag niet worden geclaimd dat het gehele bedrijf duurzaam is.

Verifieerbaarheid

De duurzaamheidsclaims van bedrijven moeten transparant, volledig, betrouwbaar, objectief en vergelijkbaar zijn.

Bedrijven moeten aan de consument kunnen bewijzen dat de claims die ze maken omtrent duurzaamheid kloppen en op heden nog steeds up-to-date zijn.

Duurzame doelstellingen: wees transparant

Duurzaamheid introduceren in een bedrijf vraagt tijd.

Als bedrijf is het belangrijk de consument niet te overhalen met loze beloften. Maak duidelijk dat je als bedrijf een bepaald doel voor ogen hebt op het vlak van duurzaamheid en hieraan gewerkt wordt.

Wees helder over de huidige milieu-impact en maak aan de consument duidelijk wat het streefdoel is en op welke manier hier naar toe gewerkt wordt.

Op die manier kan de consument een weloverwogen duurzame beslissing maken.