Aanbod bemiddeling

Onze bemiddelaars hebben expertise in verschillende rechtstakken en domeinen, waardoor zij zowel kunnen bemiddelen in kwesties tussen particulieren als op niveau van ondernemingen.  

De bemiddelaars zijn erkend door Federale Bemiddelingscommissie, wat maakt dat zij tot stand gekomen overeenkomsten door de rechtbank kunnen laten homologeren. Hierbij wordt de overeenkomst opgenomen in een vonnis en heeft zij uitvoerbare kracht.  

Daarnaast staat de erkenning garant voor een doorgedreven en kwaliteitsvolle opleiding tot bemiddelaar, heeft de bemiddelaar een verplichting tot permanente bijscholing en dienen de deontologische plichten te worden gerespecteerd.  

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen bij ons terecht voor bemiddeling. Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen waarin wij u kunnen bijstaan.

Particulieren

Familiale zaken

 • Ouderschapsbemiddeling: regelingen over de kinderen (verblijfsregeling, financiële regeling,…)
 • Scheidingsbemiddeling: regelingen na het beëindigen van de relatie of het huwelijk
 • Bemiddeling bij echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Contacten tussen grootouders en kleinkinderen
 • Geschillen inzake erfenissen en nalatenschap

Algemeen burgerlijke zaken

 • Burenrelaties
 • Huurgeschillen
 • Betalingsgeschillen
 • Consumentenrecht
 • Geschillen inzake stedenbouw
 • Bouwgeschillen: geschillen bouwheer – aannemer, …
 • Geschillen op vlak van verzekering en aansprakelijkheid
 • Appartementsrecht: geschillen tussen mede-eigenaars, syndicus, …

Weet u niet of uw probleem in aanmerking komt voor bemiddeling?

Bemiddeling is heel toegankelijk en daardoor een mogelijkheid in de meest uiteenlopende kwesties die zich kunnen voordoen in uw privéleven.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Je bent verwikkeld in een echtscheiding en op zoek naar een oplossing die je zelf in de hand hebt, waarbij je zelf mee kan beslissen over de verblijfsregeling van de kinderen of de alimentatie zonder daarbij naar de familierechtbank te gaan…
 • Je hebt je moeder de laatste jaren voor haar overlijden verzorgd, terwijl de andere kinderen slechts sporadisch aanwezig waren. Je moeder was je hiervoor erkentelijk en heeft je een groter deel van haar erfenis nagelaten. Je broers en zussen vinden dit onrechtvaardig. Jullie willen hierover een regeling treffen zonder een gerechtelijke procedure op te starten…
 • Als huurder ontdek je een lek in de warmwaterboiler van je huurwoning. Je huisbaas geeft aan niets te willen ondernemen. Je wil graag in dialoog gaan met de huisbaas om de kwestie op te lossen…
 • Jouw buren willen een achterbouw zetten waardoor je mogelijk minder zonlicht gaat binnenkrijgen. De burenrelatie is voor jou belangrijk en je wil graag met hen in gesprek gaan zonder daarbij een vrederechter te betrekken…
 • Je hebt een laptop gekocht en na enkele weken blijkt er een defect te zijn. De winkel geeft aan dat zij hier verder niets in willen doen. Als klant wil je toch op constructieve manier de dialoog aan gaan…
 • De aannemer heeft nieuwe ramen geplaatst. Als snel blijkt dat de ramen niet winddicht zijn. De aannemer geeft aan dat er geen opmerkingen waren tijdens de oplevering. Graag zou je hierover met de aannemer rond de tafel zitten zonder de rechtbank er bij te betrekken…

Ondernemingen

Handelszaken

 • Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten  
 • Conflicten binnen familiale ondernemingen 
 • Conflicten op de werkvloer : tussen werknemer en leidinggevenden, binnen teams, … 
 • Geschillen met betrekking tot pesten op het werk 
 • Bemiddelen met vakorganisaties 
 • Het voeren van moeilijke gesprekken : functioneringsgesprekken, exitgesprekken,… 
 • Geschillen tussen ondernemingen:  tussen klanten en leveranciers, inzake de betaling van facturen,… 
 • Internationale commerciële geschillen 
 • Conflicten tussen particulier en professionele dienstverlener : bijvoorbeeld tussen arts en patiënt, burger en openbare besturen,… 
 • Geschillen inzake intellectuele eigendom

Algemeen burgerlijke zaken

 • (Handels)huur geschillen
 • Betalingsgeschillen
 • Bouwgeschillen: geschillen bouwheer – aannemer…
 • Geschillen inzake stedenbouw
 • Appartementsrecht: geschillen tussen mede-eigenaars, syndicus…
 • Geschillen op vlak van verzekering en aansprakelijkheid

Weet u niet of uw probleem in aanmerking komt voor bemiddeling?

Als onderneming ziet u zich soms geplaatst voor een breed scala aan problemen die u liefst zo snel en efficiënt mogelijk opgelost wil zien, zodat u zich kan bezighouden met wat echt telt, namelijk uw bedrijf runnen. Bemiddeling is zeer toegankelijk en kan derhalve een oplossing bieden in zeer uiteenlopende kwesties.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • In het familiebedrijf wil een vennoot uittreden. Jullie willen er samen uitkomen, maar vrezen dat emoties de overhand kunnen nemen. Tegelijkertijd hopen jullie deze kwestie uit te klaren zonder de tussenkomst van de ondernemingsrechtbank…

 • Als werkgever heb je beslist een werknemer te ontslaan omdat er meerdere klachten waren van pestgedrag. Tijdens dit gesprek wil je een regeling uitwerken waarbij beide partijen zich in kunnen vinden…

 • Als bedrijfsleider verneem je dat er in een team sprake is van onderlinge conflicten. Deze conflicten beïnvloeden de prestaties van het team. Je wenst in eerste instantie geen maatregelen te nemen en meent dan ook dat het aangewezen is dat de betrokkenen met behulp van een (externe) derde hun kwesties trachten te regelen…

 • Als leverancier heb je een trouwe klant die na jaren correct betalen nu elke factuur te laat betaalt of meer en meer korting vraagt. Deze situatie is onhoudbaar en gelet op de opgebouwde relatie wens je dit te bespreken met de klant om snel tot een gedragen oplossing te komen…

 • Als logodesigner heb je een nieuw logo ontworpen voor een kapper. Na enige tijd zie je in een lokaal reclameblad een advertentie staan met een nagenoeg identiek logo. Als designer wil je dit op een menselijke manier aanpakken zonder hiervoor naar de rechter te trekken…

 • Als aannemer heb je een dispuut met een klant over de betaling van een factuur. Door de stijgende energieprijzen heb je uw aanvankelijke offerte sterk moeten wijzigen. Hierdoor is er een conflict ontstaan. Je vindt het belangrijk om jouw goede reputatie als ondernemer te behouden en wenst in dialoog te gaan met de klant…