sarah.sels@bannister.be

Wat te doen als het Openbaar Ministerie vraagt om probatievoorwaarden te herroepen?

Wat te doen als het Openbaar Ministerie vraagt om probatievoorwaarden te herroepen? Wat zijn probatievoorwaarden? Wanneer de strafrechter iemand correctioneel veroordeelt, beschikt deze over een ruim arsenaal aan straffen en maatregelen die hij aan de veroordeelde kan opleggen. Zo kan de strafrechter onder meer kiezen om een straf met probatie-uitstel uit te spreken. Een straf […]

Wat te doen als het Openbaar Ministerie vraagt om probatievoorwaarden te herroepen? Lees verder »

Meer sociale bescherming voor sekswerkers

Meer sociale bescherming voor sekswerkers Sekswerkers zijn personen die tegen betaling seksuele handelingen verrichten mét een ander of vóór een ander. Denk maar aan prostitués, strippers, seks- of peepshowperformers en dergelijke meer. Officieel is sekswerk in België niet verboden, maar de exploitatie ervan, pooierschap, blijft strafbaar. Het was daarom in België principieel verboden om als

Meer sociale bescherming voor sekswerkers Lees verder »

Mini-taxshift – Een hervorming van de fiscale vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid

Mini-taxshift – Een hervorming van de fiscale vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid De zogenaamde “mini-taxshift” – een ingrijpende belastinghervorming – heeft een hele tijd op de tafel gelegen van Regering De Croo. Ondertussen keurde de Ministerraad de mini-taxshift goed en bevindt de mini-taxshift zich in het stadium van wetsontwerp. De mini-taxshift voert heel wat nieuwe

Mini-taxshift – Een hervorming van de fiscale vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid Lees verder »

Bannister barst uit zijn voegen en trekt naar de Scheldekaaien

Bannister barst uit zijn voegen en trekt naar de Scheldekaaien Sinds het advocatenkantoor in 2020 omgedoopt werd van VLVM tot Bannister Advocaten kent het een enorme expansie. Zo groeide het team van 5 advocaten naar 24 advocaten, ook de equipe administratief personeel nam proportioneel in aantal toe. En die groei zal zich het komende jaar

Bannister barst uit zijn voegen en trekt naar de Scheldekaaien Lees verder »

De overlevering aan België in tijden van grondslapers: twee maten en twee gewichten?

De overlevering aan België in tijden van grondslapers: twee maten en twee gewichten? Een week geleden was het zover. De beslissing over de overlevering van Dave De Cock zou door de Nederlandse Rechtshulpkamer worden genomen. Zou Dave De Cock aan België worden overgeleverd of zou de overlevering worden geweigerd? Een belofte uitgaande van de Belgische

De overlevering aan België in tijden van grondslapers: twee maten en twee gewichten? Lees verder »

Het voicemail-testament: kan ik mondeling een geldig testament opmaken?

Het voicemail-testament: kan ik mondeling een geldig testament opmaken? Het is niet altijd fijn om na te denken over wat er met je vermogen gaat gebeuren wanneer je zou komen te overlijden. Meestal giet een persoon zijn wensen in een testament om zijn laatste wilsbeschikking op papier te zetten. Echter, in tijden waar pandemieën de

Het voicemail-testament: kan ik mondeling een geldig testament opmaken? Lees verder »

Naar een uitbreiding van de positie van het slachtoffer tijdens het vooronderzoek?

Naar een uitbreiding van de positie van het slachtoffer tijdens het vooronderzoek? Als slachtoffer van een misdrijf, kan de strafprocedure een kluwen lijken. Met het geheim van het onderzoek worden namelijk verschillende zaken onderzocht zonder dat u hiervan weet heeft. De wetgever heeft in het verleden al veel gedaan om de positie van slachtoffers tijdens

Naar een uitbreiding van de positie van het slachtoffer tijdens het vooronderzoek? Lees verder »

Het spanningsveld tussen de zorgvolmacht en het voorlopig bewind bij wilsonbekwame personen

Het spanningsveld tussen de zorgvolmacht en het voorlopig bewind bij wilsonbekwame personen Gedurende het verloop van een mensenleven is het niet ondenkbaar dat op een bepaald moment de algemene gezondheidstoestand van een meerderjarig persoon sterk achteruitgaat. Dit kan tot op een punt vorderen waarbij de betrokken persoon niet meer in staat is om zijn dagdagelijkse

Het spanningsveld tussen de zorgvolmacht en het voorlopig bewind bij wilsonbekwame personen Lees verder »

We are booming: 5 jonge wolven treden toe tot de Bannister-roedel

We are booming: 5 jonge wolven treden toe tot de Bannister-roedel Afgelopen jaar versterkte een energieke bende jonge wolven het Bannister-team. Vijf recent afgestudeerde advocaten, die stuk voor stuk staan te popelen om hun “not so average”-bijdrage te leveren. Alle vijf even ambitieus, alle vijf met een duidelijke -maar opvallend verschillende- visie op het leven

We are booming: 5 jonge wolven treden toe tot de Bannister-roedel Lees verder »

De fietskoerier: werknemer of zelfstandige? Binnenkort meer zekerheid als platformwerker?

De fietskoerier: werknemer of zelfstandige? Binnenkort meer zekerheid als platformwerker? Platformwerkers zijn individuen die werk uitvoeren of diensten verlenen via een digitaal werkplatform, denk maar aan de koeriers van Deliveroo of de taxichauffeurs van Uber. Anno 2022 werken meer dan 28 miljoen mensen in de Europese Unie voor zo’n online werkplatform. Binnen het Belgisch arbeidsrecht

De fietskoerier: werknemer of zelfstandige? Binnenkort meer zekerheid als platformwerker? Lees verder »