juni 2024

Wijziging van de Basiswet: het individueel bijzonder veiligheidsregime wordt strikter

Wijziging van de Basiswet: het individueel bijzonder veiligheidsregime wordt strikter Op 28 mei 2024 verscheen de Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen II (1) in het Belgisch staatsblad. Aan de hand hiervan werden wijzigingen aangebracht aan, onder andere, de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van […]

Wijziging van de Basiswet: het individueel bijzonder veiligheidsregime wordt strikter Lees verder »

Verkiezingsverplichtingen en de eventuele strafrechtelijke gevolgen ervan

Verkiezingsverplichtingen en de eventuele strafrechtelijke gevolgen ervan Op zondag 9 juni 2024 vinden de Europese, federale en regionale (Vlaamse) verkiezingen plaats. Bij deze verkiezingen geldt nog steeds de stemplicht. Dit in tegenstelling tot de gemeentelijke en provinciale verkiezingen, waarvoor de opkomst- en stemplicht werd afgeschaft voor de komende verkiezingen. De stemplicht voor de federale verkiezingen

Verkiezingsverplichtingen en de eventuele strafrechtelijke gevolgen ervan Lees verder »

Fake news in de boekhouding: ex-president Trump veroordeeld wegens valsheid in geschriften

Fake news in de boekhouding: ex-president Trump veroordeeld wegens valsheid in geschriften De Amerikaanse politiek kent sinds 30 mei 2024 een nieuw dieptepunt. Ex-president Donald Trump werd die dag namelijk door een volksjury veroordeeld wegens o.a. valsheid in geschriften. Meer concreet heeft Donald Trump, via een tussenpersoon (die als kroongetuige fungeerde in de strafzaak), zwijggeld

Fake news in de boekhouding: ex-president Trump veroordeeld wegens valsheid in geschriften Lees verder »